PRO RODIČE - Školní psycholog

Mgr. Andrea Slabá

Školní psycholog
Úřední hodiny:
úterý: 8:00 - 9:00 / 14:00 - 15:00 (nebo dle domluvy)
kabinet II. patro vedle auly na 1. stupni ZŠ

Na instagramovém účtu školního psychologa najdete online nástěnku.

 • Řeší krizové situace
  Bezodkladně podporuje žáky v emočně náročných situacích ve školním prostředí.
 • Podporuje žáky se speciálními potřebami
  Podporuje žáky s psychickými, výchovnými i vzdělávacími obtížemi. Dále se jedná i o podporu dětí s odlišným mateřským jazykem, dětí bilingvních, nadaných a také dětí ze sociálně vyloučených lokalit.
 • Konzultuje s dětmi aktuálně prožívané náročné situace
  Může se jednat jak o poradenství z oblasti školního prostředí, tak o rodinnou problematiku prolínající se se školou.
 • Realizuje programy pro třídní kolektivy
  Programy preventivního, intervenčního a sociometrického charakteru. Ve spolupráci se školním speciálním pedagogem a odborníky z organizací mimo školu.
 • Informuje o psychohygieně
  Školní psycholog v rámci vstupů do tříd, peer programu, skupinových i individuálních setkání informuje o psychohygieně, relaxačních technikách a dalších psychologických podpůrných technikách.
 • Poskytuje kariérové poradenství
  Pro žáky 8. a 9. tříd nabízí diagnostiku profesní orientace.
 • Konzultuje s pedagogy a rodiči
  Individuálně poskytuje metodickou i psychologickou podporu vzhledem k jednotlivým třídám a dětem.
 • Podporuje žáky v době distanční výuky online
  Snaží se udržovat kontakt s žáky i v době distanční výuky a podpořit duševní zdraví.

Aktuálně

V pondělí 13. a ve čtvrtek 16. 2. proběhl workshop pro žáky 9. ročníků zaměřený na zvládání stresu spojeného s nadcházejícími přijímacími zkouškami. Se zúčastněnými…
ZOBRAZIT VÍCE
Infografiky pro žáky i rodiče týkající se pololetního vysvědčení. Jak začít hovor o vysvědčení, a jak na něj reagovat.
ZOBRAZIT VÍCE
Klub nadaných dětí bude tento školní rok probíhat pouze pro žáky 3.-5. tříd. Scházet se budeme vždy 1x za 14 dní ve středu ve 13:30…
ZOBRAZIT VÍCE