PRO RODIČE - Školní psycholog

Mgr. Andrea Slabá

Školní psycholog
Úřední hodiny:
středa - pátek dle domluvy


kabinet II. patro vedle auly na 1. stupni ZŠ

Na instagramovém účtu školního psychologa najdete online nástěnku.

 • Řeší krizové situace
  Bezodkladně podporuje žáky v emočně náročných situacích ve školním prostředí.
 • Podporuje žáky se speciálními potřebami
  Podporuje žáky s psychickými, výchovnými i vzdělávacími obtížemi. Dále se jedná i o podporu dětí s odlišným mateřským jazykem, dětí bilingvních, nadaných a také dětí ze sociálně vyloučených lokalit.
 • Konzultuje s dětmi aktuálně prožívané náročné situace
  Může se jednat jak o poradenství z oblasti školního prostředí, tak o rodinnou problematiku prolínající se se školou.
 • Realizuje programy pro třídní kolektivy
  Programy preventivního, intervenčního a sociometrického charakteru. Ve spolupráci s dalšími členy školního poradenského pracoviště a odborníky z organizací mimo školu.
 • Informuje o psychohygieně
  Školní psycholog v rámci vstupů do tříd, peer programu, skupinových i individuálních setkání informuje o psychohygieně, relaxačních technikách a dalších psychologických podpůrných technikách.
 • Poskytuje kariérové poradenství
  Pro žáky 8. a 9. tříd nabízí diagnostiku profesní orientace.
 • Konzultuje s pedagogy a rodiči
  Individuálně poskytuje metodickou i psychologickou podporu vzhledem k jednotlivým třídám a dětem.
 • Podporuje žáky v době distanční výuky online
  Snaží se udržovat kontakt s žáky i v době distanční výuky a podpořit duševní zdraví.

Pokud žák potřebuje navštěvovat školního psychologa, je rodič žádán o udělení Individuálního souhlasu s činností v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejícími právními předpisy (dále jen „GDPR“). Tento souhlas ukotvuje formu, rozsah a obsah spolupráce se školním psychologem.

Individuální souhlas se nevztahuje na tyto situace:

 • První kontakt se žákem
  Žák může jednorázově vyhledat školního psychologa a domluvit se na spolupráci. Následně jsou informováni zákonní zástupci, kteří jsou žádáni o udělení Individuálního souhlasu s činností.
 • Krizová intervence
  Náhlá a závažná situace týkající se školy či pramenící z osobního života žáka, která vyžaduje bezodkladnou intervenci. Rodiče jsou o proběhlé krizové intervenci telefonicky nebo osobně informováni.
 • Preventivní činnost
  Preventivní programy v rámci vstupů do kolektivů. Osvětová činnost.
 • Při podezření na zneužívání či týrání dítěte

Infografiky pro rodiče

Užitečné kontakty

 • Linka Bezpečí
  telefon: 116 111, možnost poradenství přes chat
 • Linka pro rodinu a školu
  telefon: 116 000
 • Linka první psychické pomoci
  telefon: 116 123
 • Krizové centrum Arkáda Písek
  telefon: 382 211 300

Stáhni si aplikaci Nepanikař

Aplikace Nepanikař

Zaznamenávej si náladu, nauč se dechové techniky, zarelaxuj si a vše si zapiš do deníku. 

První psychická pomoc. Nabídka kontaktů, kam se lze obrátit. 

Zdarma ke stažení do telefonu nebo tabletu v Google Play i App Store.

https://nepanikar.eu/aplikace-nepanikar/

Aktuálně

S deváťáky jsme se bavili o možnostech, jak se psychicky připravit na přijímací zkoušky a jak zvládat případný stres. Naučili jsme se dechovou techniku a…
ZOBRAZIT VÍCE
V průběhu ledna - dubna 2024 probíhal ve 3. - 5. třídách screening matematického nadání žáků pomocí testu TIM3–5 . Naším cílem je vyhledávat nadané žáky,…
ZOBRAZIT VÍCE
Tipy pro rodiče, jak hovořit s dětmi na tato nelehká témata zpracované v infografikách od Centra Locika. Připojuji také kontakty na krizové linky, které lze…
ZOBRAZIT VÍCE
Klub nadaných dětí bude opět letos probíhat pro žáky 3. - 5. ročníků pod záštitou školního psychologa. Scházet se budeme vždy ve středu 1x za…
ZOBRAZIT VÍCE
Tipy pro rodiče: Přijímací zkoušky na střední školy se blíží, stres u dětí narůstá a možná si říkáte, jak je teď vhodné s nimi komunikovat.…
ZOBRAZIT VÍCE
V pondělí 13. a ve čtvrtek 16. 2. proběhl workshop pro žáky 9. ročníků zaměřený na zvládání stresu spojeného s nadcházejícími přijímacími zkouškami. Se zúčastněnými…
ZOBRAZIT VÍCE
Infografiky pro žáky i rodiče týkající se pololetního vysvědčení. Jak začít hovor o vysvědčení, a jak na něj reagovat.
ZOBRAZIT VÍCE
Klub nadaných dětí bude tento školní rok probíhat pouze pro žáky 3.-5. tříd. Scházet se budeme vždy 1x za 14 dní ve středu ve 13:30…
ZOBRAZIT VÍCE