2. MŠ - Zápis dětí do školy

ZÁPIS 2. MŠ 2023 / 2024

Termín zápisu do mateřských škol byl stanoven na 3. 5. – 4. 5. 2023 od 13. do 17. hodin. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním roce v budově 2. MŠ.

Pro děti narozené od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 (předškolní děti) je zápis povinný za předpokladu, že mateřskou školu ještě nenavštěvují.

Do mateřských škol budou zapisovány děti narozené v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2020, které nyní mateřskou školu nenavštěvují. Rodiče dětí narozených v období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 podají žádost o přijetí za předpokladu, že budou mít zájem umístit dítě během školního roku 2023/2024 do mateřské školy.

K ZÁPISU JE NUTNO PŘINÉST

  • RODNÝ LIST DÍTĚTE
  • OBČANSKÝ PRŮKAZ RODIČE
  • POTVRZENÍ OD PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

V naší školce se řídíme školním vzdělávacím programem ,,V pohádkovém světě vždy vítězí klady, tak se pojďme snažit, ať je to i tady", který je určen pro děti všech věkových kategorií v mateřské škole. V projektu se vzájemně prolínají všechny výchovné činnosti a oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.