2. MŠ - Zápis dětí do školy

ZÁPIS 2. MŠ 2024 / 2025

Termín zápisu do mateřských škol byl stanoven na 2. 5. – 3. 5. 2024 od 13. do 17. hodin. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním roce v budově 2. MŠ.

Pro děti narozené od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 (předškolní děti) je zápis povinný za předpokladu, že mateřskou školu ještě nenavštěvují.

Do mateřských škol budou zapisovány děti narozené v době od 1. září 2018 do 31. srpna 2021, které nyní mateřskou školu nenavštěvují. Rodiče dětí narozených v období od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 podají žádost o přijetí za předpokladu, že budou mít zájem umístit dítě během školního roku 2024/2025 do mateřské školy.

K zápisu se dostavte s dítětem. 

K ZÁPISU JE NUTNO PŘINÉST:

  • RODNÝ LIST DÍTĚTE
  • OBČANSKÝ PRŮKAZ RODIČE
  • POTVRZENÍ OD PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROST

V naší školce se řídíme školním vzdělávacím programem ,,V pohádkovém světě vždy vítězí klady, tak se pojďme snažit, ať je to i tady", který je určen pro děti všech věkových kategorií v mateřské škole. V projektu se vzájemně prolínají všechny výchovné činnosti a oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.