2. MŠ - Stravování

Objednávání stravy

Pro přihlášení Vašeho dítěte na stravování je nutné odevzdat vyplněnou přihlášku.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 13:00 hodin na telefonu 703 468 536.

Oběd pro nemocné dítě lze vyzvednout pouze první den nemoci zhruba od 11:00. V případě neodhlášení obědů, budou obědy další dny účtovány jako nedotované. S odhlášením oběda se automaticky odhlašují i svačiny.

Informace o stravování

Stravu pro žáky základní a 2. MŠ připravují kuchařky přímo v kuchyni školy. Oběd se skládá z polévky a hlavního jídla. Děti mají po celý den k dispozici i pitný režim.

Stravné se platí zálohově dopředu – na září již v srpnu. V srpnu i září bude vybrána záloha na 22 dnů. Od října se stravné vypočítává tak, že se každý měsíc doplní finanční prostředky do výše první zálohy podle počtu projedených obědů.

Úhrada stravného se provádí inkasem z účtu zákonného zástupce (nutno povolit inkaso z vašeho účtu na účet 434271/0100), v případě úhrady složenkou je nutno vyplnit potřebné údaje (číslo účtu, variabilní symbol, částka) a to v kanceláři ŠJ.

Naše školní jídelna je v programu ,,školní mlékoovoce do škol".

Cena stravného

Ceník je platný od 1. 5. 2022

Dítě 3 - 5 let

Cena oběda / den 25 Kč
Cena svačiny 2x / den 20 Kč
Školné / měsíc (platí děti ke stravnému do 6 let)417 Kč
Záloha celkem 1.407 Kč (vybírá se v srpnu a v září)

Předškolní dítě 6 let

Cena oběda / den 25 Kč
Cena svačiny 2x / den 20 Kč
Školné / měsíc0 Kč
Záloha celkem 990 Kč (vybírá se v srpnu a v září)

Dítě 7 let

Cena oběda / den 30 Kč
Cena svačiny 2x / den 20 Kč
Školné / měsíc0 Kč
Záloha celkem 1.100 Kč (vybírá se v srpnu a v září)

Kontakt

JÍDELNA

Kateřina Pinkasová

Vedoucí školní jídelny

382 734 613

JÍDELNA KANCELÁŘ

Jana Brabencová

Administrativa jídelny

382 734 613

Provoz školní jídelny

Výdej do jídlonosičůpondělí - čtvrtek: 11:00 - 11:45
pátek: 11:00 - 12:00