O ŠKOLE - Žákovský parlament

Žáci pátého až devátého ročníku volí své dva zástupce do žákovského parlamentu. Parlament podává návrhy na zlepšení prostředí ve škole a na školním pozemku. Pomáhá organizovat akce i projekty se sociálním zaměřením aj.

Ve školním roce 2022/2023 se budeme scházet vždy

ve ČTVRTEK v 7:15 hod.

Další schůzky probíhají také o přestávkách nebo online.