PRO RODIČE - Zájmové kroužky

Přihlášky do zájmových kroužků na školní rok 2023/2024 odevzdejte do 11. září 2023 u třídních učitelů nebo v kanceláři školy.

Kroužky budou otevřeny podle počtu přihlášených dětí, naplnění kapacity jednotlivých kroužků a podle možností vyučujících a používaných prostor. Platba za kroužek přes školní online pokladnu na celý školní rok. Při odhlášení z kroužku se peníze za započaté pololetí nevracejí (ve vyjímečných případech jen po dohodě – zdravotní důvody, odchod ze ZŠ).

Kroužky začínají na začátku října 2023. 

Podpora rodinám s dětmi – program „Pomáháme s kroužky pro jihočeské děti“ více informací:  https://krouzkyprojihocechy.cz/

Program je určen pro děti žijící v rodinách, které jsou v nepříznivé sociální situaci, přičemž alespoň jeden rodič pobírá některou z následujících dávek: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na péči, odměna pěstouna, příspěvek při pěstounské péči nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Kontakt: Bc. Tarcalová Monika, sociální pedagog tel. 382 734 629, email: tarcalova@zsebenese.cz

Zájmové kroužky pro školní rok 2023/2024 - časy jsou aktualizovány

Zájmové kroužky - výukové

Angličtina pro 2. roč.

Vyučuje: Lenka Průšová Chvalová
středa 12,45 - 13,30
středa 13,40 - 14,25

NAŠE ANGLIČTINA - pro 4. roč.

Vyučuje:
Tamara Schmidtová
úterý 12.45 - 13.30 hod.

Angličtina - 5.- 6.roč.

Vyučuje: Veronika Váchová
pondělí 14 - 14,45 hod..

ČTENÁŘSKÝ KLUB

Vyučuje:
Klára Holanová
pro 5. - 8. roč.
čtvrtek 14:00 - 15:30

ČESKÝ JAZYK 6. - 8. ročník

bezplatné doučování
6. roč. - Martina Lískovcová
pondělí 14 - 14.45 hod.
7. roč. - Ilona Vojtěšková
pondělí 14 - 14.45 hod.
8. roč. - Leona Chalupová
pátek 14.15 - 15 hod.

Matematika 6. - 8. roč.

bezplatné doučování
6. roč. - xxx
-
7. roč. - Jan Kuvik
čtvrtek 7 - 7,40
8. roč. - Dagmar Doleželová
čtvrtek 7 - 7,40

ČESKÝ JAZYK 9. ročník

Vyučují:
Ilona Vojtěšková - 9.A
Iva Pohlová - 9.B
Veronika Pauknerová - 9.C
Iva Pohlová - 9.D
9. A -úterý 14 - 15 hod.
9, B - pondělí 14 - 15 hod.
9. C - čtvrtek 14 - 15 hod.
9. D - pondělí 15 - 16 hod.

MATEMATIKA 9. ročník

Vyučují:
Jan Koutník - 9.A
Šárka Burgerová - 9.B
Jan Kuvik - 9.C
Šárka Burgerová - 9.D
9. A - čtvrtek 14 - 15 hod.
9. B - středa 14,15 - 15,15 hod.
9. C - úterý 14,15 - 15,15
9. D - pondělí 14,30 - 15,30 hod.

Český jazyk pro cizince

bezplatné doučování
den - čas
Jolana Kaniová
den - čas
Tamara Schmidtová
den - čas
Lada Langerová
den - čas
Michaela Sokolíková

Zájmové kroužky - umělecké a kreativní

HRA NA KYTARU / od 3. ročníku

Vyučuje: Rudolf Přib
pondělí: 13,40 - 14,25 hod.

ZOBCOVÁ FLÉTNA, SOUBOROVÁ HRA

Vyučuje: Rudolf Přib
pondělí: 12,45 - 13,30 hod.

KERAMIKA 1

Vyučuje: Světlana Klímová
1x za 14 dní
ponděli: 13:45 - 15:15
úterý: 13:45 - 15:15

KERAMIKA 2

Vyučuje: Jaroslava Deverová
Radka Zapletalová
pátek: 12:45 - 13:30

VAŘENÍ HROU

Vyučuje: Silvie Pangrácová
pro 4. a 5. roč.
úterý 13:00 - 14:30

Kroužek stavebnic a robotiky

Vyučuje: Milan Koptyš
úterý: 14:30 - 15:15
- seznámení s různými druhy stavebnic jako Merkur, Lego, Boffin. Sestavíte a rozpohybujete pásový dopravník nebo interaktivního robota.

Zájmové kroužky - sportovní

ATLETIKA / 5. - 9. ročník

Vyučuje: Barbara Uhrová
pátek: 14:30 - 15:30

FOTBAL pro 1. stupeň

Vyučuje:
Martin Prokop
středa: 14:35 - 15:20

FOTBAL, FUTSAL / 2. stupeň

Vyučuje:
Tomáš Poskočil
pondělí 15:30 - 16:15

Klub nadaných dětí pro žáky 1. stupně

Cílem klubu pro nadané děti je všestranný rozvoj (logické myšlení, paměť, pozornost, kreativita, kritické myšlení, prohlubování znalostí). Náplň jednotlivých setkání je různorodá. Využívány jsou především logické, strategické a postřehové hry, hlavolamy, šifry, rébusy, karty nebo pracovní listy. Klub se schází 1x za 14 dní v kabinetu školního psychologa (vedle auly).

Pro školní rok 2023/2024 budou informace zvěřejněny v průběhu září. Setkávání začne od řijna.

Setkání klubu / 1x za 14 dní
3. - 5. ročník / středa: 13:30 - 15:00

Přihláška

Odevzdávejte třídním učitelům nebo přímo školnímu psychologovi do 27.9.

Kroužky ve spolupráci s jinými organizacemi

ŠACHOVÝ KROUŽEK

Vyučuje: Pavel Tejnor
Šachy patří mezi sporty podporující logické myšlení, sportovní soutěživost a aktivní využití volného času. Pomáhají pěstovat kritické, kreativní a originální myšlení. Také zvyšují jazykové, matematické a paměťové schopnosti
Na ZŠ E.Beneše: výuka v úterý 13,45 - 14,45 hod.
přihláška na: https://www.vedanasbavi.cz/krouzky
VĚDA NÁS BAVÍ – vědecké kroužky pro děti.
V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis).
Koordinátor pro jihočeský kraj: Ing. František Šalát tel. 607 601163, email: fsalat@vedanasbavi.cz

Basketbalová přípravka Sršni Písek 1. a 2. třída

Basketbalová přípravka určená pro chlapce z 1. a 2. třídy. Trénink každý pátek 13:30-14:30 v čase družiny ve školní tělocvičně, trenér děti vyzvedne i odvede zpět do družiny. První trénink 15.9., s sebou věci na tělocvik. Vše probíhá pod organizací basketbalového klubu Sršni Sokol Písek.
Kontakt: Radek Duda +420739917212, radek.duda@zstylova.cz