PRO RODIČE - Zájmové kroužky

Přihlášky do zájmových kroužků na školní rok 2022/2023 odevzdejte do 9. září 2022 u třídních učitelů nebo v kanceláři školy.

Kroužky budou otevřeny podle počtu přihlášených dětí, naplnění kapacity jednotlivých kroužků a podle možností vyučujících a používaných prostor. Platba za kroužek přes školní online pokladnu na celý školní rok. Při odhlášení z kroužku se peníze za započaté pololetí nevracejí (ve vyjímečných případech jen po dohodě – zdravotní důvody, odchod ze ZŠ).

Kroužky začínají na začátku října 2022. 

Zájmové kroužky pro školní rok 2022/2023 - postupně je aktualizováno

Zájmové kroužky - výukové

NAŠE ANGLIČTINA - pro 3. roč.

Vyučuje:
Tamara Schmidtová
úterý: 13:00 - 13:45

ČESKÝ JAZYK 9. ročník

Vyučují:
Veronika Pauknerová - 9. A a 9. E
Alena Fedorová - 9. B a 9. C
Klára Holanová - 9.D
9. A - čtvrtek: 14:00 - 15:00
9, B - úterý: 14:00 - 15:00
9. C - pondělí: 14:00 - 15:00
9. D - středa: 14:00 - 15:00
9. E - pondělí: 14:00 - 15:00

MATEMATIKA 9. ročník

Vyučují:
Jan Koutník - 9. A 
Jan Kuvik - 9. B a 9.E
Šárka Burgerová - 9.C
Dagmar Doleželová - 9. D
9. A - úterý: 14:00 - 15:00
9. B - čtvrtek: 14:00 - 15:00
9. C - středa: 14:15 - 15:15
9. D - pondělí 14:00 - 15:00
9. E - středa: 14:00 - 15:00

ČTENÁŘSKÝ KLUB

Vyučuje:
Veronika Pauknerová a Klára Holanová
pro 4. - 6. roč. - Klára Holanová čtvrtek 14:00 - 15:30
pro 7. - 9. roč. - Veronika Pauknerová úterý 14:00 - 15:30

ČESKÝ JAZYK 6. - 8. ročník

bezplatné doučování
6. roč. - Eva Burgerová
- středa 14:00 - 14.45
7. roč. - Jolana Kaniová
- úterý 7.00 - 7.45
8. roč. - Ilona Vojtěšková
středa 14:00 - 14.45

Matematika 6. - 9. roč.

bezplatné doučování
6. roč. - Jan Koutník
- pondělí 14:00 - 14:45
7. roč. - Dagmar Doleželová
- čtvrtek 7:00 - 7:45
8. roč. - Šárka Burgerová
- čtvrtek 7:00 - 7:45
9. roč. - Jan Kuvik
čtvrtek 7:00 - 7:45

Český jazyk pro ukrajinské žáky

bezplatné doučování
pondělí 14:00 - 14:45
Eva Burgerová
středa 14:45 - 15:30
Ilona Vojtěšková
čtvrtek 7:00 - 7:45
Jolana Kaniová

Francouzština pro začátečníky

Vyučuje: Markéta Hartmanová
hravé seznámení se základy francouzštiny
středa: 13:40 - 14:25
- pro nezájem kroužek neotevřen

HRAVÁ ANGLIČTINA - pro 1. roč.

Vyučuje: Tamara Schmidtová
pondělí: 12:45 - 13:30

Angličtina pro 2. roč.

Vyučuje: Lucie Zemanová
pondělí: 12:45 - 13:30

Build Your Skills - angličtina pro 5.roč.

Vyučuje: Lucie Zemanová
úterý: 14:00 - 14:45

POČÍTAČOVÝ KROUŽEK

Vyučuje: Ondřej Kostka
Pro nezájem se neotevře.

PSANÍ VŠEMI DESETI

Vyučuje: Ivana Holá
Pro nezájem se neotevře

Fyzika

bezplatné doučování
od 2. pololetí 7. - 9. roč.
Daniel Kratochvíl
čtvrtek 7:00 - 7:45

Zájmové kroužky - umělecké a kreativní

HRA NA KYTARU / od 3. ročníku

Vyučuje: Rudolf Přib
pondělí:

ZOBCOVÁ FLÉTNA, SOUBOROVÁ HRA

Vyučuje: Rudolf Přib
pondělí:

KERAMIKA 1

Vyučuje: Světlana Klímová
1x za 14 dní
úterý: 13:40 - 15:10
středa: 13:40 - 15:10

KERAMIKA 2

Vyučuje: Jaroslava Deverová
čtvrtek: 13:40 - 14:25

VAŘENÍ HROU

Vyučuje: Silvie Pangrácová
pondelí: 12:50 - 14:30
1x za 14 dní
- pro nezájem se kroužek neotevře

Kroužek stavebnic a robotiky

Vyučuje: Milan Koptyš
středa:
- seznámení s různými druhy stavebnic jako Merkur, Lego, Boffin. Sestavíte a rozpohybujete pásový dopravník nebo interaktivního robota.

Zájmové kroužky - sportovní

ATLETIKA / 5. - 9. ročník

Vyučuje: Barbara Uhrová
pátek: 14:30 - 15:30

FOTBAL pro 1. stupeň

Vyučuje:
Martin Prokop
pondělí: 15:30 - 16:15

FOTBAL, FUTSAL / 2. stupeň

Vyučuje:
Tomáš Poskočil
středa: 15:30 - 16:15

Klub nadaných dětí pro žáky 1. stupně

Cílem klubu pro nadané děti je všestranný rozvoj (logické myšlení, paměť, pozornost, kreativita, kritické myšlení, prohlubování znalostí). Náplň jednotlivých setkání je různorodá. Využívány jsou především logické, strategické a postřehové hry, hlavolamy, šifry, rébusy, karty nebo pracovní listy. Klub se schází 1x za 14 dní v kabinetu školního psychologa (vedle auly).

Pro školní rok 2022/2023 budou informace zvěřejněny v průběhu září. Setkávání začne od řijna.

Setkání klubu / 1x za 14 dní
3. - 5. ročník / středa: 13:30 - 15:00

Přihláška

Odevzdávejte třídním učitelům nebo přímo školnímu psychologovi do 27.9.

Kroužky ve spolupráci s jinými organizacemi

ŠACHOVÝ KROUŽEK

Vyučuje: Radim Sobotka
pro 1. a 2. roč., příp. i starší
středa: 13:30 - 14:30

VĚDA NÁS BAVÍ

Pro nezájem nebude v 1. pololetí šk. roku 2022-23 kroužek otevřen.
VĚDA NÁS BAVÍ – vědecké kroužky pro děti V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis).