STRAVOVÁNÍ pro žáky ZŠ

Objednávání stravy

Strava pro žáky základní školy se objednává on-line po přihlášení do aplikace školy, kde si stravu můžete přihlašovat, odhlašovat a vybírat obědy. Objednávky obědů (výběr mezi obědem č. 1 a č. 2) lze provést 3 dny dopředu do 14:00. Odhlášení oběda je možné den předem do 13:00 hodin (on-line, osobně, telefonicky 382 734 613 nebo e-mailem jidelna@zsebenese.cz).

Bezplatné školní stravování – program „Obědy pro jihočeské děti“ více informací: https://obedy.kraj-jihocesky.cz/

Program je určen pro děti/žáky/studenty od 2 do 26let, které žijí v rodině, jež se ocitla v nepříznivé finanční situaci a pobírá v době, kdy čerpá podporu na školní obědy, jednu z následujících dávek: doplatek na bydlení, doplatek na živobytí, dávku pěstounské péče (odměna pěstouna, příspěvek na pěstounskou péči nebo příspěvek na úhradu potřeb dítěte).

Kontakt: Bc. Tarcalová Monika, sociální pedagog

tel. 382 734 629, email: tarcalova@zsebenese.cz

Informace o stravování

Stravu pro žáky základní a 2. MŠ připravují kuchařky přímo v kuchyni školy.

Oběd se skládá z polévky a hlavního jídla. Žáci si mohou vybírat ze dvou hlavních jídel. K obědu jsou vždy nabízeny i nápoje (džusy, šťávy, čaj...) a také ochucené mléko. Každý den je k dispozici i salátový bar.

Mimo oběd je také možné objednat pro žáka svačinu.

Úhrada stravného se provádí inkasem z účtu zákonného zástupce vždy měsíc předem, v případě úhrady složenkou je nutno vyplnit potřebné údaje (číslo účtu, variabilní symbol, částka) a to v kanceláři ŠJ.

V případě nezaplacení stravného do 30. dne v měsíci nebude strávníkovi oběd vydán.

Naše školní jídelna je v programu ,,školní mlékoovoce do škol".

Cena stravného

Ceník je platný od 1.9.2023

žák 7 – 10 let
33 Kč
cena za jeden oběd
žák 11 – 14 let
35 Kč
cena za jeden oběd
žák 15 let a více
37 Kč
cena za jeden oběd
svačina
20 Kč
svačina / den

Kontakt

JÍDELNA

Kateřina Pinkasová

Vedoucí školní jídelny

382 734 613

JÍDELNA KANCELÁŘ

Jana Brabencová

Administrativa jídelny

382 734 613

Provoz školní jídelny

Provoz jídelnypondělí - čtvrtek: 10:45 - 14:00
pátek: 11:30 - 14:00
Výdej do jídlonosičůpondělí - čtvrtek: 11:00 - 11:45
pátek: 11:30 - 12:00
Výdej obědů pro žáky10:45 / 11:40 / 12:35 / 13:30 podle rozvrhu dané třídy
Výdej svačiny pro žákyk vyzvednutí v kanceláři školní jídelny 7:45 - 14:00