PRO RODIČE - Školní družina

Školní družina je určena pro děti 1. - 5. třídy a má osm oddělení. Šest v patře nad školní jídelnou, jedno ve spojovací chodbě (koridoru) a poslední oddělení je v prostorách školní knihovny (v přízemí budovy školní jídelny). Její celková kapacita je 275 žáků, se kterými pracuje osm plně kvalifikovaných vychovatelek. Třídy družiny, ve kterých nyní se žáky pracujeme, jsou nově rekonstruovány, vybaveny novým nábytkem a dostatkem her, hraček a dalších pomůcek pro relaxaci žáků a kvalitní trávení jejich volného času.

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě vyplněné přihlášky do školní družiny.

Školní družina využívá mimo tříd i prostory školy, včetně školního hřiště, zahrady, auly, školní kuchyňky a tělocvičny. Vede pravidelné zájmové činnosti i přípravy na vyučování. Pořádáme rovněž velké společné celodružinové akce, např. karneval, oslavy MDD, Dne čarodějnic, Pyžamovou párty, aj. Během letních prázdnin letní příměstské tábory s různým zaměřením. Spolupracujeme také s jinými školami a organizacemi, pro které zajišťujeme např. kulturní vystoupení, drobné dárky pro seniory, nebo výzdobu společných prostorů – výstavky dětských výtvarných prací.

Školní družina v roce 2023/2024

POPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Poplatek je hrazen měsíčně společně se stravným
180 Kč

PROVOZ DRUŽINY

Pondělí - Pátek
6:15 - 17:00 hod.

Žáky si rodiče vyzvedávají prostřednictvím videotelefonu podle rozpisu, který je vyvěšen u vchodu do centrálních šaten.
V čase 13:30 - 14:30 je organizován denně pobyt venku, rodiče na žáky čekají před vchodem do centrálních šaten.

Přehled oddělení, vychovatelky

Vratislava Kudweisová

Oddělení 1

Třídy:

1. B / polovina žáků třídy 2. D

Bc. Lenka Kolářová, DiS.

Oddělení 2

Třídy:

1. C / polovina žáků třídy 2. D

Bc. Monika Tarcalová - vedoucí vychovatelka

Oddělení 3

Třídy:

polovina žáků třídy 2. B / 3. A

Kamila Papežová

Oddělení 4
Třídy:
polovina žáků třídy 1. D / 2. C

Zuzana Peniašteková

Oddělení 5

Třídy:

polovina žáků třídy 1. D / 2. A

Mgr. Lenka Michalová

Oddělení 6

Třídy:

1. A / polovina žáků třídy 2. B

Hana Zástěrová

Oddělení 7

Třídy:

3. C / 4. C

Pavlína Kottová

Oddělení 8

Třídy:

3. B / 4. B

Aktuálně ze školní družiny

Tento měsíc byl v družině plný jarního tvoření a také velké radosti z přicházejících slunečných dnů. Děti se připravovaly na Velikonoce, malovaly vajíčka, sázely osení…
ZOBRAZIT VÍCE
Tak jako minulý rok, tak i letos se naše základní škola zapojila do Noci s Andersenem. Páteční noc se nesla v duchu Eduarda Petišky. Děti…
ZOBRAZIT VÍCE
Podívejte se, co jsme dělali a jak jsme se měli v únoru ve školní družině. dav
ZOBRAZIT VÍCE
V pátek 16. 2. se ve školní družině uskutečnil karneval. Děti si pro tuto příležitost přichystaly spoustu zajímavých, pohádkových, strašidelných i veselých převleků. Princezny, víly,…
ZOBRAZIT VÍCE
Během prvního měsíce v novém roce 2024 si děti užívaly nové hračky, které nám přinesl Ježíšek. Obzvlášť velký hokej cestoval z družiny do družiny. Hráli…
ZOBRAZIT VÍCE
Poslední měsíc roku 2023 byl plný příprav nejen na Mikuláše, ale také na všemi očekávaného Ježíška. Děti vyráběly a malovaly čerty, připravovaly přáníčka nebo dárečky…
ZOBRAZIT VÍCE
V úterý 5. prosince do školní družiny dorazil Mikuláš i se svými pomocníky. S milým andílkem a hlučným čertem postupně obešel všechna oddělení. Ve své…
ZOBRAZIT VÍCE
V pátek 1. prosince pokryla Písek první sněhová nadílka. Děti si hrátky ve sněhu opravdu užívaly. Stavěly sněhuláky, dělaly ve sněhu andílky. Některé děti zvědavě…
ZOBRAZIT VÍCE
Podívejte se, co jsme v listopadu ve školní družině tvořili, co jsme dělali a jak jsme se měli. 
ZOBRAZIT VÍCE
V pátek dne 3. 11. proběhla celodružinová akce Halloweenská párty. Protože stejný den byl vyhlášen také jako kostýmový, mohli jsme různé příšery a strašidla potkávat…
ZOBRAZIT VÍCE
Téměř celý měsíc říjen se nesl ve znamení krásných podzimních dnů. Děti chodily na hřiště i do přírody, kde sbíraly různý materiál na vyrábění. Listy,…
ZOBRAZIT VÍCE
V minulých dnech proběhla ve škole akce “ Barevný týden”. První den si děti oblékly oblečení modré, další dny pak žluté, růžové, bíločerné a poslední…
ZOBRAZIT VÍCE
Po dvouměsíčních prázdninách se děti 4. 9. 2023 vrátily opět do školních lavic. A také do školní družiny. Úplně nová zkušenost to byla především pro…
ZOBRAZIT VÍCE
Školní družina venku - v pohybu i odpočinku
Máme rádi krásné slunečné červnové dny. Trávíme je venku, v pohybu i odpočinkem. Podívejte se!
ZOBRAZIT VÍCE
U příležitosti oslav MDD navštívili ve čtvrtek 1.6. školní družinu naši starší kamarádi z Domova mládeže v Budějovické ulici se zábavným pohádkovým programem. Opět po…
ZOBRAZIT VÍCE
Měsíc duben se v ní nesl ve znamení výroby dárečků k zápisu do 1. tříd, oslav Velikonoc, dvojnásobného družinového nocování a zakončili jsme ho společně zábavným Čarodějnickým…
ZOBRAZIT VÍCE
V pátek 31.3. se tři oddělení školní družiny připojila k mezinárodní knihovnické akci "Noc s Andersenem". A protože to byla pro nás premiéra, celý náš…
ZOBRAZIT VÍCE
Díky poloze naší školy můžeme být v lese každý den, ale v mraveništi? Málokdy! V úterý 21. března, u příležitosti Mezinárodního dne lesů, navštívilo páté…
ZOBRAZIT VÍCE
V pátek 3. března pořádala školní družina svůj tradiční Velký celodružinový karneval. Na 160 jejích žáků v krásných a nápaditých kostýmech se sešlo ve školní…
ZOBRAZIT VÍCE
Také v únoru jsme se příjemně bavili - doma ve škole i venku v přírodě. Vyráběli jsme, malovali a sportovali tam, kde se cítíme nejlépe…
ZOBRAZIT VÍCE
V lednu nás všechny překvapilo poměrně teplé počasí a my jen marně vyhlíželi pořádnou sněhovou nadílku, a proto jsme nemohli vyrazit za sněhovou zábavou na…
ZOBRAZIT VÍCE
V pátek 27. ledna pořádala školní družina v aule školy velkou Pyžamovou party. Po obědě se zde sešlo více než 150 našich žáků oblečených v pestrá a veselá…
ZOBRAZIT VÍCE
Prosinec je pro nás každý rok velmi náročným měsícem. Opět jsme se zúčastnili výtvarné soutěže Adventní malování, vyhlášené píseckou Sladovnou, a získali v ní krásné…
ZOBRAZIT VÍCE
V úterý 6. prosince odpoledne zavítal do školní družiny Mikuláš s čerty a anděly. Ve školní aule na ně nejprve čekalo překvapení v podobě téměř…
ZOBRAZIT VÍCE
V listopadu jsme ve školní družině uspořádali Bramborovou olympiádu i projektový den - Den s tancem. Ve všech odděleních jsme malovali obrázky na výtvarnou soutěž…
ZOBRAZIT VÍCE
V pondělí 21. 11. navštívili naši žáci Městskou knihovnu, kde pro ně pracovníci dětského oddělení připravili autorské čtení nové knihy "Létající autíčko Vik", kterou pro…
ZOBRAZIT VÍCE
V pondělí 14.11. proběhl ve školní družině Projektový den (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018325, Rozvoj ICT gramotnosti a polytechnického vzdělávání na ZŠ Edvarda Beneše a MŠ Písek) - s…
ZOBRAZIT VÍCE
Také v říjnu nás teplé počasí lákalo ven do přírody. Vyráželi jsme na školní hřiště, procházky do lesa i do parku. Hráli jsme si a…
ZOBRAZIT VÍCE
V pátek 7. 10. proběhl v 5. odd. ŠD Projektový den "Jablkohraní", který byl součástí projektu Rozvoj ICT gramotnosti a polytechnického vzdělávání na ZŠ Edvarda…
ZOBRAZIT VÍCE
V září jsme se v odděleních společně seznamovali a utvářeli nové třídní kolektivy, hráli si a sportovali na školním hřišti a chodili na procházky do…
ZOBRAZIT VÍCE
Školní družina nabízí ještě 11 volných míst pro žáky 3.- 4. tříd. Pro bližší informace volejte tel.: 382 734 629
ZOBRAZIT VÍCE
Za pirátským pokladem, vlakem tam a pěšky zpátky. Naše srpnové tábory se opět velmi vydařily a zúčastnilo se jich téměř 80 žáků. Fotografie z táborů:
ZOBRAZIT VÍCE