PRO RODIČE - Školní družina

Školní družina je určena pro děti 1. - 5. třídy a má osm oddělení. Šest v patře nad školní jídelnou, jedno ve spojovací chodbě (koridoru) a poslední oddělení je v prostorách školní knihovny (v přízemí budovy školní jídelny). Její celková kapacita je 275 žáků, se kterými pracuje osm plně kvalifikovaných vychovatelek. Třídy družiny, ve kterých nyní se žáky pracujeme, jsou nově rekonstruovány, vybaveny novým nábytkem a dostatkem her, hraček a dalších pomůcek pro relaxaci žáků a kvalitní trávení jejich volného času.

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě vyplněné přihlášky do školní družiny.

Školní družina využívá mimo tříd i prostory školy, včetně školního hřiště, zahrady, auly, školní kuchyňky a tělocvičny. Vede pravidelné zájmové činnosti i přípravy na vyučování. Pořádáme rovněž velké společné celodružinové akce, např. karneval, oslavy MDD, Dne čarodějnic, Pyžamovou párty, aj. Během letních prázdnin letní příměstské tábory s různým zaměřením. Spolupracujeme také s jinými školami a organizacemi, pro které zajišťujeme např. kulturní vystoupení, drobné dárky pro seniory, nebo výzdobu společných prostorů – výstavky dětských výtvarných prací.

Školní družina v roce 2022/2023

Aktuální informace

Září
Školní družina nabízí ještě 12 volných míst
pro žáky 3.-4. tř.
bližší informace na tel. 382 734 629

Školní družina pořádala příměstské tábory

Za pirátským pokladem
Vlakem tam a pěšky zpátky
Naše srpnové tábory se opět velmi vydařily a zúčastnilo se jich téměř 80 žáků.
Foto z akce níže
" Letní příměstské tábory školní družiny - srpen 2022"

POPLATEK ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Poplatek je hrazen měsíčně společně se stravným
180 Kč

PROVOZ DRUŽINY

Pondělí - Pátek
6:15 - 17:00 hod.

Žáky si rodiče vyzvedávají prostřednictvím videotelefonu podle rozpisu, který je vyvěšen u vchodu do centrálních šaten.
V čase 13:30 - 14:30 je organizován denně pobyt venku, rodiče na žáky čekají před vchodem do centrálních šaten.

Přehled oddělení, vychovatelky

Vratislava Kudweisová

Oddělení 1
Třídy:
polovina žáků ze tříd
1. D / 2. B / 3. D

Mgr. Štěpánka Troubilová

Oddělení 2
Třídy:
1. C
+ polovina žáků ze tříd 2. C / 5. C

Romana Tejmlová

Oddělení 3
Třídy:
polovina žáků ze tříd
1. D / 2. B / 3. D

Bc. Monika Tarcalová

Oddělení 4
Třídy:
2. A / 4. A

Mgr. Radka Zapletalová (vedoucí vychovatelka ŠD)

Oddělení 5
Třídy:
1. A / 3. A

Mgr. Lenka Michalová

Oddělení 6
Třídy:
1. B
+ polovina žáků ze tříd 2. C / 5. C

Hana Zástěrová

Oddělení 7
Třídy:
3. C / 4. B / 5. A

Miloslava Pohořská

Oddělení 8
Třídy:
3. B / 4. C / 5. A