O ŠKOLE - ŽP Green help

Green help je žákovská skupina podporovatelů (žáci z 8. - 9. ročníků), která pomáhá svým spolužákům při řešení školních či osobních a vztahových problémů.

Od poloviny září každé ráno od 7:40 do 7:55 pomáhají podporovatelé prvňáčkům s jejich nástupem do školy, některé doprovodí i do třídy.
Ve druhém pololetí nově proškolíme skupiny podporovatelů, budeme chodit do tříd na prvním stupni a povídat si s dětmi o třídním kolektivu a kamarádství.