Klub nadaných dětí pro školní rok 2023/2024

19.9. 2023 (Aktualizováno: 26.9. 2023)239x

Klub nadaných dětí bude opět letos probíhat pro žáky 3. – 5. ročníků pod záštitou školního psychologa. Scházet se budeme vždy ve středu 1x za 14 dní od 13:30 do 15:00.

Letos se bude konat přijímací řízení. Do konce září je možné odevzdávat přihlášky zájemců. Na začátku října budou všichni přihlášení informováni o datu přijímacího řízení a s ním spojenými náležitostmi (předběžně 11. října). K tomuto kroku letos přistupujeme z důvodu výběru dětí stejné úrovně. Jedině tak může být zajištěn adekvátní rozvoj žáků v klubu.

První setkání klubu proběhne 1. listopadu.

Pro více informací mne kontaktujte. Děkuji.

Mgr. Andrea Slabá, školní psycholog

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy