Ukončené projekty

Články kategorie Ukončené projekty
1.1. 2022 (Aktualizováno: 16.8. 2022)

Vybavení ZŠ E. Beneše – Jazyková učebna a přírodovědné předměty

Tento projekt byl předložen v rámci 47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL). Předmětem projektu je modernizace a vybavení jazykové učebny a učebny přírodních věd (zejména fyziky) a zajištění zázemí odborného kabinetu. Projektem došlo též k pořízení...

1.1. 2021 (Aktualizováno: 16.8. 2022)

Modernizace učeben pro výuku technických předmětů na ZŠ E. Beneše

Tento projekt byl předložen v rámci 47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL). Předmětem projektu je modernizace a vybavení učebny technických předmětů (dílen), učebny elektrotechniky a odborného kabinetu spolu se stavebními úpravami dotčených místností. Projekt...

16.8. 2020 (Aktualizováno: 16.8. 2022)

Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ Edvarda Beneše v Písku

Zateplení nově vzniklých tříd a klubu Čtyřlístek – 1 500 000 Kč Rekonstrukce střechy nad učebnami v koridoru – 700 000 Kč Rekonstrukce vnitřních prostor vč. instalací v budově 15. MŠ – 5 500 000 Kč

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy