Modernizace učeben pro výuku technických předmětů na ZŠ E. Beneše

1.1. 2021 (Aktualizováno: 16.8. 2022)270x

Tento projekt byl předložen v rámci 47. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL).

Předmětem projektu je modernizace a vybavení učebny technických předmětů (dílen), učebny elektrotechniky a odborného kabinetu spolu se stavebními úpravami dotčených místností. Projekt se též opírá o zajištění bezbariérové toalety, která bude významným krokem k sociální inkluzi. Venkovní prostranství školy bude zvelebeno vysazením višně.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky technických a řemeslných oborů spolu s podporou moderních technologií ve výuce a podpora využívání moderních technologií v rámci základního vzdělávání.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • modernizace a digitalizace výuky technických předmětů vč. zapojení nových výukových metod,
 • zkvalitnění interaktivní výuky,
 • zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce,
 • zvýšení zájmu o technické a řemeslné obory,
 • příprava žáků na studium na středních školách,
 • vštípení základních znalostí a dovedností, které žáci v budoucnu upotřebí v každém odvětví na trhu práce,
 • trénink logického myšlení žáků,
 • zušlechtění venkovního prostranství školy pomocí pořizované zeleně,
 • vznik bezbariérového WC.

Díky projektu došlo k modernizaci dvou odborných učeben pomocí pořízení moderního vybavení a relevantních úprav prostor, spolu s podporou zázemí pro pedagogy – odborného kabinetu. Vybavení pořízené v rámci projektu zmodernizovalo výuku a žáky více motivuje ke studiu technických předmětů a zájmu o moderní technologie. Navíc došlo ke zefektivní výuky pomocí moderních interaktivních technologií a možnosti rozšířit výuku o moderní způsoby a metody. Dovednosti žáků v oblasti práce se soudobými moderními technologiemi se též výrazně pozvednou, což žáci uplatní nejen na středních školách, ale tyto odborné kompetence si mohou přenést i do budoucího pracovního života. Vznikl též bezbariérový WC a byla pořízena zeleň.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

 • Vyberte rubriku aktualit:
 • Nejnovější příspěvky
 • Archivy