Probíhající projekty

Články kategorie Probíhající projekty
4.9. 2023 (Aktualizováno: 17.10. 2023)

PROJEKT Šablony I OP JAK na ZŠ a MŠ Edvarda Beneše v Písku je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora rozvoje, motivace, vzdělanosti a wellbeingu dětí, žáků a účastníků vzdělávání založená na znalostech, dovednostech a rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce. Plakát Publicita

19.4. 2023

Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka průběžné myčky do
ŠJ ZŠ E. Beneše, Písek“

Výzva k podání nabídky Plná moc Zadávací dokumentace Krycí list nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

16.1. 2022 (Aktualizováno: 4.4. 2024)

Digitalizujeme školu

Realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

1.1. 2022 (Aktualizováno: 16.8. 2022)

Rozvoj ICT gramotnosti a polytechnického vzdělávání na ZŠ Edvarda Beneše v Písku

1.1. 2022 (Aktualizováno: 16.8. 2022)

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Na naší škole probíhá doučování žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Tyto aktivity jsou od 1. 1. 2022 financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU.

1.7. 2020 (Aktualizováno: 16.8. 2022)

Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek

Registrační číslo projetu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016923 Doba realizace: 1.7.2020 – 31.12.2022 Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit systém opatření na úrovni místní vzdělávací sítě, který omezí dopady sociálního vyloučení části obyvatel na schopnost dětí a žáků udržet se ve...

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy