Identifikace nadaných žáků v matematice

3.4. 2024122x

V průběhu ledna – dubna 2024 probíhal ve 3. – 5. třídách screening matematického nadání žáků pomocí testu TIM3–5 .

Naším cílem je vyhledávat nadané žáky, aby bylo možné jejich potenciál dále systematicky rozvíjet v rámci výuky matematiky, ale i ve volném čase. Ve výuce nadprůměrní a nadaní žáci pracují s doplňkovými sešity a rozvojovými materiály. V odpoledních hodinách si mohou své dovednosti prohlubovat v rámci některých volnočasových aktivit organizovaných ve škole (Klub nadaných žáků, Kroužek stavebnic a robotiky, šachy).

Co je TIM3–5?

TIM3–5 je nově vyvinutý Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice. Jde o standardizovanou psychodiagnostickou metodu pro měření matematických schopností v pásmu středního a vyššího nadprůměru žáků 3.–5. tříd základní školy. TIM3–5 byl vytvořen odbornými pracovníky, psychology Centra rozvoje nadaných dětí Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Metoda se v letošním roce osvědčila a rádi s ní budeme pracovat i v dalších letech.

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy