ZÁLOŽKY DO KNIH – SPOLUPRÁCE S PARTNERSKOU ŠKOLOU ZE ŽILINY

8.12. 2023122x

V letošním školním roce se naše škola zapojila již podruhé do česko-slovenského projektu:

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY = ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY.

Cílem česko-slovenského projektu je navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami a podpora čtení.

Téma pro tento rok znělo „Inspirující svět pohádek, básní a příběhů!

Do projektu se zapojily děti z 1. stupně a žáci 6. ročníku. Děti vyráběly záložky do knih na dané téma s chutí a práce je bavila.

Každá třída k tomu přistoupila po svém. Někdo vyrobil záložky ke společné četbě, jinde si děti přinesly svoji knihu a představily ji ostatním.

Součástí projektu byla i návštěva knihovny. Věnovali jsme se pohádkám, příběhům, básničkám, ilustrátorům atd. Nakonec jsme tvořili záložky, které jsme si vyměnili s naší partnerskou školou ze Žiliny.

Mgr. Radka Forejtová

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy