Projektový den – Den s tancem

27.11. 2022255x

V pondělí 14.11. proběhl ve školní družině Projektový den (CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018325, Rozvoj ICT gramotnosti a polytechnického vzdělávání na ZŠ Edvarda Beneše a MŠ Písek) – s názvem Den s tancem. Naši žáci se dozvěděli něco o historii tance, zatančili si některé tance historické i ty z nedávné minulosti a naučili se také tři jednoduché disco tance. Společně si vyzkoušeli, jak ztvárnit hudbu pohybem, nebát se projevit tancem své emoce a při tanci si procvičili nejen své fyzické schopnosti, ale i pohybovou paměť. Na závěr každý ze žáků vymyslel jednoduchý taneční pohyb a naučil ho ostatní. Všichni se při tanečním odpoledni příjemně bavili, s chutí si zatančili a užívali si pohyb i všechny styly i žánry hudby, která se nesla celým družinovým pavilonem.

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy