Projektový den

27.10. 2023217x

Ve středu 25. října proběhl na naší škole tradiční celoškolní projektový den.

Na prvním stupni se každý ročník zabýval jiným tématem. V prvních třídách si děti v rámci tématu Moje rodina přinesly do školy fotografie svých nejbližších, povídaly si o rodině a učily se pojmenovávat rodinné vztahy. Druhé třídy měly téma Z pohádky do pohádky, pracovaly s pohádkovými knihami a vyráběly projekty. Žáci třetích tříd se vydali na procházku po píseckých památkách a objevovali krásy našeho města. Čtvrtý ročník se vzdělával ve velmi aktuální oblasti mediální výchovy, dětem se věnovala lektorka Monika Havrdová, studentka žurnalistiky a budoucí absolventka Univerzity Karlovy. Pro páté třídy si připravila program maminka jednoho z našich žáků na neméně zajímavou a důležitou problematiku, a to finanční gramotnost.

Na druhém stupni se žáci věnovali tématu Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Šesté třídy se seznamovaly s druhy mimořádných událostí, zabývaly se evakuací a evakuačním zavazadlem a v přírodě si pak budovaly nouzové ukrytí. Sedmé třídy se vypravily na exkurzi k píseckým hasičům. Dvě osmé třídy se šly podívat do nemocnice na stanoviště záchranné služby a pro další dvě osmé třídy byla připravena ukázka 1. pomoci ve spolupráci s ČČK ve škole. Deváté třídy si opakovaly všechno, co k tomuto tématu už znají, a seznámily se s pojmem IZS. Všechny třídy pak trávily část dne i venku v přírodě, kde žáci plnili různé úkoly a zkoušeli si získané znalosti aplikovat v praxi.

Opět se osvědčilo, že tyto dny baví děti i učitele, mají smysl a přinášejí všem nejen jiný způsob práce, ale také vzájemné poznávání a utužování vztahů.

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy