Přijímací řízení do 6. tříd s rozšířenou výukou jazyků

16.5. 2023193x

Přijímací test se bude konat ve středu 17. května 2023 v 8,00 hodin v aule školy. Náhradní termín je určen na pondělí 22. 5. 2023 v 8,00 hodin v aule.

Žáci budou přijímáni na základě testu z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

Vchod do auly je přes centrální šatny, dále dle směrovek do budovy 1. stupně do 2. patra.

Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby, svačinu, pití.

Předpokládané ukončení testu je v cca. 10- 10,15 hod.

Výsledky budou zveřejněny do 31. 5. 2023 na webu školy a ve vitríně u školy pod přidělenými kódy.

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy