Klokan přiletěl v pátek

23.3. 2022 (Aktualizováno: 7.4. 2022)168x

V pátek 18. 3. 2022 proběhla na 1. a 2. stupni ZŠ E. Beneše Písek soutěž „MATEMATICKÝ KLOKAN“.

Klokan připravil pro účastníky 24 netradičních testových úloh. Soutěžící řešili soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírali jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách po 8 podle obtížnosti, za správnou odpověď získal soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhnul, za neřešenou úlohu body nezískal, ale ani neztratil. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávali do vínku 24 bodů.

Celkový bodový zisk pro kategorii Cvrček 1. stupně ZŠ činil 90 bodů.

Celkový bodový zisk pro kategorii Klokánek 1. stupně ZŠ činil 120 bodů.

Celkový bodový zisk pro kategorie 2. stupně činil 120 bodů.

Soutěž na 1. stupni probíhala ve dvou kategoriích.

V kategorii „Cvrček “pro žáky 2. a 3. tříd se žáci umístili následovně:

1. místo Matěj Lískovec, 3. A

2. místo Matyáš Kabourek, 3. A

3. místo Kristian Fuka, 3. B

V kategorii „Klokánek“ pro žáky 4. a 5. tříd se žáci umístili následovně:

1. místo Michael Oupor, 5. D

2. místo Vítek Pečený, 5. D

3. místo Matouš Zachar, 5. A

Soutěž na 2. stupni probíhala ve dvou kategoriích:

V kategorii „Benjamín “pro žáky 6. a 7. tříd se do řešení zapojilo 30 žáků.

1. místo Jonatán Vilhelm, 7. B

2. místo Matouš Mácha, 7. D

3. místo Pablo Sicher, 6. A

V kategorii „Kadet“ pro žáky 8. a 9. tříd řešilo úlohy celkem 46 žáků.

1. místo Kateřina Bílková, 9. A

2. místo Adam Hladký, 9. A

3. místo Michal Hrdina, 8. C

Všem soutěžícím děkuji za odvahu a chuť řešit ne zrovna jednoduché úlohy, vítězům blahopřeji!

Mgr. Eva Novotná, Metodik matematiky 2. stupni ZŠ

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy