Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek

23.5. 2022 (Aktualizováno: 20.6. 2022)236x

V rámci projektu Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek z operačního programu Výzkum, věda, vzdělávání – Inkluzivní vzdělávání pro SVL II se tři asistentky pedagoga z naší školy zúčastnily akce nazvané Výjezdové aktivity po ČR – Liberec.

Ve dvou dnech navštívily vzdělávací zařízení, a to Mateřskou školu Klášterní a Základní školu Liberec Orlí. Bylo možné si školy prohlédnout, účastnit se výuky, zhlédnout společné aktivity dětí z běžných a speciálních tříd, navštívit výukové bloky v jednotlivých třídách – speciálních (autistických) a třídách základní školy s žáky s LMP.

Velmi cenné určitě byly diskuze, besedy a sdílení dobré praxe s ředitelkou školy, ostatními pedagogy a také vzájemně se všemi účastníky této zajímavé exkurze.

Projekt „Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek
Reg. číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016923

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy