Harmonogram akcí pro školní rok 2022/2023

16.8. 2022474x

PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK

 • Anglický jazyk – od října do května jedna hodina týdně seznamování s cizím jazykem
 • Logohrátky – logopedická prevence
 • Flétny – vytvoření základů hry na flétnu
 • Jóga – posílení, protažení a následné uvolnění svalů, zklidnění dětské psychiky

PODZIM – ZIMA

 • Výlety – poznávání nového prostředí (pěšky, autobusem, vlakem) výlov rybníka – pozorování práce rybářů, pozorování lesní zvěře v oboře
 • Posezení s rodiči – informativní schůzka – seznámení rodičů s koncepcí, řádem školy, provozem, akcemi
 • Opékání buřtů s rodiči – občerstvení v přírodě, umění bezpečně manipulovat s ohněm
 • Branná hra – „Hledáme poklad“, Šipkovaná“, dodržování předem daných pravidel, překonávání překážek, strachu z nezvyklých a neznámých situací
 • Hrátky s větrem – Drakiáda“, využití přírodního prostředí a ročního období, hra s vyrobeným nebo zakoupeným drakem
 • Fotografování dětí – pozorování práce fotografa
 • Divadelní představení – dle nabídky, poznávání dobra, zla, kladné a záporné vlastnosti postav, vzbudit zájem o kulturu a divadlo vůbec
 • Sportovní hry – sezónní činnosti, rozvoj obratnosti, odvahy
 • Diskotéka a soutěže – kultura pohybu, radost z tance, zdravá soutěživost
 • Čerti a čertíci – odstranění strachu z návštěvy čertů a Mikuláše
 • Mikulášská – nadílka od Mikuláše a čerta
 • Adventní trhy – vystoupení s pásmem vánočních básniček, koled…..
 • Vánoční koncert dětí ze ZŠ – citový prožitek, vzbuzení zájmu dětí o hudební aktivity
 • Vánoční posezení – s cukrovím od maminek, rozbalování dárků, citový prožitek slavnostní chvíle, zpěv koled, přednes básniček
 • Karneval – rozvoj fantazie, představivosti – rej v maskách
 • Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků – „Školní zralost“, beseda s učitelkou ze ZŠ

JARO – LÉTO

 • Plavecký výcvik (10 lekcí) – odstranit pocit strachu z vody, otužování, nácvik správného dýchání, základy plavání
 • Předškoláček – zaměřen na všestranný rozvoj a přípravu na vstup do ZŠ
 • Cvičení FOR BODY – cviky na plosku nohy, protažení těla hravou formou
 • Den Země – ochrana, úcta, odpovědnost za životní prostředí, pozorování živé i neživé přírody kolem sebe, ekologie
 • Velikonoce – tradice, barvení vajíček, pletení pomlázky
 • Návštěva ZŠ – prohlídka budovy, ukázková hodina prvňáčků
 • Vítání jara – oživení lidových tradic, pozorování probouzející se přírody, rozšíření poznatků o přírodě kolem sebe
 • Branná hra – samostatné plnění úkolů, správné a rychlé rozhodování
 • Sportovní hry – sezónní činnosti, rozvoj obratnosti, odvahy
 • Diskotéka a soutěže – kultura pohybu, radost z tance, zdravá soutěživost
 • Poznáváme školu – 3 hodinová setkání budoucích prvňáčků v ZŠ pod vedením učitelky prvního stupně ZŠ
 • Školní besídky – besídka pro maminky
 • Divadelní představení – dle nabídky, poznávání dobra, zla, kladné a záporné vlastnosti postav, vzbudit zájem o kulturu a divadlo vůbec podporovat zájem o kulturu
 • Výlety – poznávání nového prostředí (pěšky, autobusem, vlakem) výlov rybníka Tálín, Zemědělské muzeum Netěchovice
 • ZOO – poznávání světa cizokrajných zvířat
 • Den dětí – zábavné dopoledne se soutěžemi a hudbou

EXKURZE

 • Hasiči – seznámení s prostředím, s prací, technikou, význam hasičů
 • Knihovna – prohlubovat vztah k literárnímu umění
 • Muzeum – pečení velikonočních perníčků, seznámení s lidovými tradicemi, seznámení s minulostí a přítomností města, prohlídka výstavy obrazů, kamenů, voskových figurín, společenské chování
 • Sladovna – interaktivní výstavy
 • Planetárium – seznamování s vesmírem
 • Záchranná služba – prohlídka záchranného vozu, význam záchranné služby, péče o zraněné
 • S policií jsme kamarádi – informace jak se chovat v různých krajních situacích (chování k cizím lidem, psům, v silničním provozu aj.)
 • Návštěva odborníka v MŠ – projektové dny – Drátkování, Včelař
 • Pasování na školáky – slavnostní den s pasováním
 • Zahradní slavnost s rodiči – loučení se, se školním rokem
 • Diskotéka – rozloučení s budoucími školáky

 • Vyberte rubriku aktualit:
 • Nejnovější příspěvky
 • Archivy