Důležitá upozornění pro rodiče

30.8. 2023235x
 • Telefonní číslo naší MŠ : 703 468 536
 • Čtěte prosím pravidelně nástěnky.
 • Odhlašujte obědy den předem do 12. 30 hodin, telefonicky nebo písemně do sešitu v šatně.
 • Oběd pro nemocné dítě lze vyzvednout v MŠ pouze první den nemoci. V případě neodhlášení obědů, budou obědy účtovány jako nedotované a je možnost je vyzvednout ve školní jídelně.
 • Nahlaste všechny změny v osobních údajích a nová telefonní čísla.
 • Dejte dětem náhradní oblečení na zahradu (které mohou umazat)
 • Podepište nebo jinak označte dětem oblečení a obuv
 • Omezte nošení hraček z domova, p. učitelky neručí za případnou ztrátu nebo poškození.
 • Osobně předávejte dítě pí. učitelce na třídě!
 • Dotazy a připomínky řešte s pí. učitelkami ve vaší třídě.
 • Odchodové tlačítko používají z bezpečnostních důvodů pouze rodiče.
 • Doporučený příchod do MŠ je do 8 hodin.
 • Vchod do areálu je pouze boční brankou nikoli bránou pro vozidla!

 • Vyberte rubriku aktualit:
 • Nejnovější příspěvky
 • Archivy