Duben ve školní družině

2.5. 2023220x

Měsíc duben se v ní nesl ve znamení výroby dárečků k zápisu do 1. tříd, oslav Velikonoc, dvojnásobného družinového nocování a zakončili jsme ho společně zábavným Čarodějnickým odpolednem. Zápis žáků do 1. tříd se konal na začátku dubna a ve všech odděleních naši žáci vyráběli drobné dárky, které mohou jejich budoucí spolužáky potěšit. Letošní Velikonoce připadly rovněž na začátek dubna a my si je ve školní družině připomínali jak v křesťanské tradici, tak zejména v jejich známějším pojetí – v tradici lidové.  Děti se tak dozvěděly, že Velikonoce jsou větší křesťanský svátek, než Vánoce, proč se slaví a také, jaký je mezi těmito svátky rozdíl v křesťanském pojetí. V každém oddělení žáci vyráběli dekorativní předměty s velikonoční tematikou (např. zápichy do květináčů, velikonoční věnce zdobené kraslicemi, ozdobené misky s osením, apod. Věříme, že se vám doma výrobky a dárky vašich dětí k Velikonocům líbily. U příležitosti Dne Země jsme v rámci povídání o ochraně planety a možnosti recyklace odpadu vyrobili v každém z oddělení jednu fantazijní městskou čtvrť – náměstí, moderní i tradiční dům, park, ZOO, a další, a vystavili je na podestě schodiště do patra školní družiny. Naší staronovou a velkou akcí ale bylo nocování ve školní družině. Protože celá naše družina má více než 250 žáků, připravili jsme nocování dvě, a to pouze pro žáky 1. a 2. tříd. Při obou akcích se žáci seznámili s nejznámějšími pohádkami H. Ch. Andersena (i s životem samotného spisovatele) a při plnění zábavných i poučných úkolů si vyzkoušeli, jak se jejich hlavní hrdinové cítili. Všem zúčastněním se tato akce velmi líbila a žáci při ní naučili i dozvěděli něco nového a užili si společnou zábavu i dobrodružství. Poslední dubnovou společnou akcí ve školní družině bylo v pátek 28.4. zábavné soutěžní Čarodějnické odpoledne, konané, kvůli nepřízni počasí, v prostorách školní družiny. Žáci se ve skupinách podle svých oddělení střídali u osmi stanovišť, ve kterých plnili rozličné čarodějnické úkoly. Za jejich splnění sbírali naši soutěžící body a oddělení, které získalo nejvíc bodů, obdrželo zaslouženou odměnu. Tolik tedy z dění v naší školní družině v měsíci dubnu. Překvapil nás všechny nebývale chladným počasím, ale věříme, že od května se na nás bude sluníčko už více usmívat a že bude již mnohem tepleji.

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy