Doporučení pro využívání umělé inteligence

12.10. 2023129x

Vážení rodiče, milí žáci,

Národní pedagogický institut připravil Doporučení pro využívání umělé inteligence. Máme pro vás společnou zprávu: Vstoupili jsme do éry rapidní digitalizace, která výrazně ovlivňuje práci, život i vzdělávání. Umělá inteligence (artificial intelligence neboli AI) vnesla do vzdělávání nová témata, mimo jiné za pomoci nových nástrojů umožňujících generovat text, obrázky, videa či hudbu. Takzvaná generativní AI zásadně proměňuje požadavky na výuku i její možnosti. Zahrnutí AI do každodenního školního života přináší řadu příležitostí. Její správné využití může usnadnit práci učitelům, vytvořit žákům aktivity a materiály střižené na míru a podpořit je tam, kde je to třeba. Dovoluje tak lépe rozvíjet potenciál všech žáků a připravit je na budoucnost. Umělá inteligence ale přináší i výzvy: Rychlý vývoj, etická dilemata, ochrana soukromí a další problémy dneška vedou k hledání rovnováhy mezi využíváním technologií a rozvojem nadčasových, pro život důležitých, dovedností. Přinášíme vám proto dokument, který může sloužit jako startovní bod pro zapojení AI i do vaší školy. Doporučení poslouží všem (ředitelům, učitelům, žákům i rodičům) a týkají se sedmi základních oblastí: otevřené komunikace; individualizace učení; gramotnosti v oblasti AI; odpovědnosti za výstupy; práv dětí a soukromí, prospěšnosti a přiměřenosti; svobody a životní pohody. 
Na doporučeních se podíleli členové expertní pracovní skupiny: Ivana Böhmová, Miroslava Černochová, Eva Fanfulová, Irena Fričová, Pavel Hodál, Václav Maněna, Eva Nečasová, Ondřej Neumajer, Klára Pirklová, Radko Sáblík a skupina studentů Smíchovská SPŠ a gymnázium: Anna Bučinská, Pavel Vrána a Petr Mrázek.

ai-doporuceni-online-rodice

ai-doporuceni-online-zaci

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy