Akce žákovského parlamentu jsou podpořeny z projektu

1.9. 2022 (Aktualizováno: 21.12. 2022)31x

Projekt „Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek“

reg. číslo projektu CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016923