ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V PÍSKU

24.4. 2023194x

3. a 4. května 2023 od 13:00 do 17:00 hodin

 • Pro děti narozené od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 (předškolní děti) je zápis povinný za předpokladu, že mateřskou školu ještě nenavštěvují.
 • Do mateřských škol budou zapisovány děti, narozené v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2020, které nyní mateřskou školu nenavštěvují.
 • Rodiče dětí narozených v období od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 podají žádost o přijetí za předpokladu, že budou mít zájem umístit dítě během školního roku 2023/2024 do mateřské školy.
 • Děti s vadami řeči a komunikace mohou být na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení přijaty do speciální logopedické třídy v 13. mateřské škole, tř. Přátelství 2065, Písek
 • K zápisu se dostavte s dítětem a přineste s sebou:
  – rodný list dítěte
  – občanský průkaz rodiče
  – potvrzení od dětského lékaře

Děti budou přijímány na základě kritérií – Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ při Základní škole Edvarda Beneše a Mateřské škole Písek, Mírové nám. 1466 pro školní rok 2023/2024

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 • Vyberte rubriku aktualit:
 • Nejnovější příspěvky
 • Archivy