Sešity pro školní rok 2022/2023

23.8. 2022860x

Jaké sešity a kolik pořídit žákům pro nový školní rok?

PRO 1. STUPEŇ

Informace podají třídní učitelé na začátku školního roku.

PRO 2. STUPEŇ

6. ročník

Český jazyk: 3x 544, 2x 524, 1x 444

Anglický jazyk: 2x 524, 1x slovníček OPTYS

Německý jazyk: 2x 524, 1x slovníček OPTYS

Matematika: 1x 440, 1x 520, 1x 540

Praktická matematika: 420

Přírodopis: 1x 540, 1x 420

Zeměpis: 440

Informatika: 524

Dějepis: 544

Občanská výchova: 524

Výchova ke zdraví: 524

Hudební výchova: 524

7. ročník

Český jazyk: 3x 544, 2x 524

Anglický jazyk: 2x 524, 1x 544 (nebo slovníček OPTYS, mohou pokračovat)

Německý jazyk: 2x 524, 1x 544 (nebo slovníček OPTYS, mohou pokračovat)

Španělský/francouzský jazyk: 2x 524, 1×544, 1x 624

Matematika: 1x 440, 1x 520, 1x 540

Přírodopis: 540

Zeměpis: 440

Fyzika: 540

Dějepis: 544

Občanská výchova: 524

Výchova ke zdraví: 524

Hudební výchova: 524

Informatika volitelná: 524

8. ročník

Český jazyk: 3x 544, 2x 524

Anglický jazyk: 2x 524, 1x 544 (nebo slovníček OPTYS, mohou pokračovat)

Německý jazyk: 2x 524, 1x 544 (nebo slovníček OPTYS, mohou pokračovat)

Ruský jazyk: 1x 524, 1x 544, 1x 624

Matematika: 1x 440, 1x 520, 1x 540

Přírodopis: 440

Zeměpis: 440

Fyzika: 540

Chemie: 560

Dějepis: 544

Občanská výchova: 524

Hudební výchova: 524

Informatika volitelná: 524

9. ročník

Český jazyk: 3x 544, 2x 524

Anglický jazyk: 2x 524, 1x 544 (nebo slovníček OPTYS, mohou pokračovat)

Německý jazyk: 2x 524, 1x 544 (nebo slovníček OPTYS, mohou pokračovat)

Ruský jazyk: 1x 524, 1x 544, 1x 624

Matematika: 1x 440, 1x 520, 1x 540

Praktická matematika: 420

Přírodopis: 440

Zeměpis: 420

Fyzika: 540

Chemie: 560

Dějepis: 544e

Občanská výchova: 524

Hudební výchova: 524

Informatika volitelná: 524

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy