Jazykový kurz 2023

22.5. 2023275x

Ve dnech 14. – 19. května 2023 se uskutečnil jazykový kurz 6. tříd. Do rekreačního střediska Nová Louka odjela celá třída 6.A a část žáků tříd 6. B a 6. C.

Pod vedením třídní učitelky Alice Hnykové, paní učitelky Ivany Holé a Daniely Nové se žáci každé dopoledne věnovali výuce cizích jazyků. Žáci si rozšířili slovní zásobu a procvičili anglický a německý jazyk. Dokonce se někteří naučili i pár slovíček ze španělštiny.

Odpolední program patřil panu učiteli Poskočilovi, který pro děti připravil bohatý program – výšlap na rozhlednu Vysoký Kamýk, výlet do Albrechtic, turnaj ve vybíjené a minigolfu, orientační běh. Na konci pobytu nemohl chybět táborák a opékání buřtů.

Všichni si odvezli nejenom nové znalosti, ale především spoustu zážitků a vzpomínek.

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy