Informace pro rodiče – první týden

1.9. 2023409x

Vážení rodiče,

zdravím vás na konci prázdnin před začátkem nového školního roku a rád bych vám sdělil informace k prvnímu zářijovému týdnu.

4. 9. 2023            – třídnické práce, konec vyučování pro 1. stupeň v 9:30 h, pro 2. stupeň v 9:45 h

                               – obědy se vydávají od 9:30 do 12:00 h

                               – školní družina od 6:15 do 17:00 h

5. 9. 2023 – první dvě vyučovací hodiny třídnické práce

                    – od 3. vyučovací hodiny vyučování podle rozvrhu

                    – změny rozvrhu:

1. stupeň – bez změn

                               2. stupeň – odpolední vyučování odpadá (týká se tříd 7. A, C, 8. D, 9. B, 9. D)

                                                  – třída 7. B – konec vyučování v 13:30 h

V pátek 8. 9. 2023 proběhne Den s třídním učitelem. Změny rozvrhu jsou následující:

Konec vyučování: 1. a 2. třídy – 11:40 h

    3. třídy – 12:00 h

    4. a 5. třídy – 12:15 h

    6. a 7. třídy – 13:00 h

    8. a 9. třídy – 12:35 h

Výuka nepovinně volitelných předmětů logopedie a sborový zpěv začíná v týdnu od 11. 9. 2023.

Věřím, že nás čeká klidný a úspěšný školní rok. Těším se na spolupráci.

Filip Rádr

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy