Aktuality
Pedagogická rada Tisk Email
Napsal uživatel Marta Ludvíková   
Čtvrtek, 26 Květen 2016 08:47

Pedagogická rada se koná ve čtvrtek 16. 6. 2016.

 
Třídní schůzky Tisk Email
Napsal uživatel Marta Ludvíková   
Čtvrtek, 26 Květen 2016 08:45

Třídní schůzky se konají v úterý 7. 6. 2016 od 16 do 17,30 hodin.

Na třídní schůzky je vstup do budovy 1. i 2. st. přes šatny.

 
Výsledky zkoušky do 3. třídy se zaměřením na výuku cizích jazyků pro školní rok 2016/17 Tisk Email
Napsal uživatel Marta Ludvíková   
Čtvrtek, 19 Květen 2016 14:14

Řádný termín: 12. 5. 2016

Přihlášeno celkem: 64 žáků

Přijato: 30 žáků

Nepřijato: 34 žáků

Body celkem: písemný test max. 85 bodů

 

Celý článek...
 
Charitativní maraton Tisk Email
Napsal uživatel Marta Ludvíková   
Pátek, 13 Květen 2016 11:56

Ve středu 11. května pořádal žákovský parlament charitativní maraton.

Zápisné na startu byla masová konzerva, každý zapsaný účastník běžel alespoň jedno kolečko na školním hřišti. Maratonu se zúčastnilo velké množství sportovců. Celkem jsme uběhli téměř 540 km a nasbírali 5 krabic konzerv, které si po skončení maratonu odvezla zástupkyně písecké charity. Žáci tak pomohli lidem v nouzi, o které se písecká charita stará.

Fotografie z akce - v naší fotogalerii ZŠ.

 
Výstava Berlínská zeď Tisk Email
Napsal uživatel Marta Ludvíková   
Středa, 04 Květen 2016 13:33

Od středy 4. května do středy 11. května 2016 byla v aule naší školy instalována putovní výstava Berlínská zeď.

Na dvanácti panelech se žáci seznámili s okolnostmi vzniku a proměnami zdi, s výraznými osobnostmi, které se zapsaly do její historie, ale také s poválečnými dějinami rozděleného Německa. Panely obsahovaly nejen vysvětlující text, ale také řadu unikátních dobových fotografií, karikatur a úryvků z československého tisku.

Výstava vznikla v rámci projektu Občanského sdružení PANT Moderní dějiny do škol, do kterého jsme se zapojili.

Fotografie z akce - v naší fotogalerii.

 
Celoškolní projekt Tisk Email
Napsal uživatel Marta Ludvíková   
Pátek, 29 Duben 2016 10:25

V pátek 22. dubna 2016 pracovali žáci na celoškolním projektu, který byl tentokrát zaměřen k 50. výročí otevření první jazykové třídy na naší škole.

Tento celoškolní projekt byl mimořádně úspěšný, pro žáky zajímavé téma. Všichni se snažili zpracovat daný úkol, aby výsledek byl co nejlepší. Konečné práce jsou velmi zdařilé a jsou vystaveny ve třídách a na chodbách, kde si je mohou všichni prohlédnout. Některé práce byly založeny do portfólií žáků.

Fotografie z tohoto dne - viz fotogalerie ZŠ.

 

Celý článek...
 
OVOV - Odznak všestrannosti olympijských vítězů Tisk Email
Napsal uživatel Marta Ludvíková   
Pondělí, 25 Duben 2016 09:28

Ve čtvrtek 21. 4. 2016 proběhlo na našem hřišti okresní kolo Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů. Jedná se o soutěž pod patronací Českého olympijského výboru. Do soutěže se přihlásilo 7 škol a celkem 120 závodníků. Sportovci soutěžili v pěti disciplínách - trojskok z místa, hod medicinbalem, přeskoky přes švihadlo 2 minuty, kliky 2 minuty a dribling s basketbalovým míčem. Naší škole se dařilo v soutěži družstev i jednotlivců.

Fotografie z akce - viz naše fotogalerie

 

Celý článek...
 
50 let výuky jazyků na ZŠ E. Beneše, Písek Tisk Email
Napsal uživatel Marta Ludvíková   
Středa, 17 Únor 2016 14:57

Od otevření první třídy s rozšířenou výukou jazyků uplynulo v tomto školním roce již 50 let. Jak si toto výročí připomínáme - najdete v sekci "50 let výuky jazyků".

 
Nabídka pro žáky 5. ročníků všech základních škol Tisk Email
Napsal uživatel Marta Ludvíková   
Pátek, 05 Únor 2016 13:01

Pro školní rok 2016/2017 nabízíme jazykově nadaným žákům několik volných míst v 6. třídách se zaměřením na výuku cizích jazyků.

Žáci těchto tříd se učí od 3. ročníku anglický jazyk, od 6. ročníku začínají se systematickou výuku druhého cizího jazyka.

Předpokladem přijetí bude splnit nároky přijímacího pohovoru z angličtiny.

Přijímací pohovor se koná ve středu 18. května 2016 od 14,00 hodin na naší škole.

Vyplněné přihlášky odevzdejte v kanceláři školy do pondělí 16. května 2016 do 8,00 hodin.

O výsledku přijímací zkoušky budou rodiče vyrozuměni písemně do 27. května 2016.

Přihláška: Ke stažení - Formuláře - Přihlášky-třídy s výukou cizích jazyků

 
3. třída se zaměřením na výuku cizích jazyků Tisk Email
Napsal uživatel Marta Ludvíková   
Čtvrtek, 04 Únor 2016 15:02

Od 1. září 2016 bude opět otevřena ve 3. ročníku třída se zaměřením na výuku cizích jazyků. Do této třídy budou přijati žáci druhých ročníků, kteří se přihlásí v řádném termínu k přijímací zkoušce. Předpokladem je velmi dobrý prospěch a úspěšné zvládnutí písemného testu z učiva 2. ročníku základní školy.

Máte-li zájem využít této možnosti, zašlete vyplněnou přihlášku do 10. května 2016 na adresu školy.

Přijímací zkouška (písemný test) se bude konat ve čtvrtek 12. května 2016 od 8,00 hodin na 1. stupni ZŠ. Pozvánky již nebudou zasílány.

 

Celý článek...
 


2008