Soutěž Mistr Jan Hus následníkům

11.10. 2022129x

V úterý 20. září 2022 se na Základní škole Jana Husa v Písku uskutečnila soutěž s příznačným názvem Mistr Jan Hus následníkům. Tato již tradiční akce se zaměřuje nejen na historické znalosti spojené s postavou Jana Husa a husitstvím na Písecku, ale i s dosud žijícími píseckými rodáky.

K širokému spektru tematických okruhů patřily také vědomosti z oblasti požární prevence, ekologie, ochrany životního prostředí a jiné. Praktické úkoly byly zastoupeny na stanovišti zaměřeném na poskytování první pomoci nebo na chování v krizových situacích.

Z naší školy se zapojily dva týmy. Tým A ve složení Jáchym Landa, Justýna Lepičová, Vilém Kocourek, Matěj Lískovec, Ondřej Votýpka, Josefina Elen Hesounová, Markéta Rodová, Jakub Slabák, Vít Šefránek.

Tým B tvořili tito žáci: Zuzana Václavíčková, Adam Bláha, Petr Holub, Kateřina Coufalová, Lucie Filařová, Filip Kratochvíl, Daniel Lajta, Robin Bašta.

Ve velké konkurenci při plnění náročných vědomostních i praktických znalostí se tým A umístil na 7. místě, tým B na místě jedenáctém.

Všem žákům patří dík za vzorné chování a reprezentaci školy.

  • Vyberte rubriku aktualit:
  • Nejnovější příspěvky
  • Archivy