Rozhodnutí o přijetí žáků k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2021/2022

(rozklikněte)

Dodatek k rozhodnutí o přijetí žáků k plnění povinné školní docházky ve šk. roce 2021/22


Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

se bude konat od 9. – 10. 4. 2021.

ONLINE přihlášení

Informace o škole….

 

Dodatek č. 1 ke Kritériím přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školení docházky

 

Kritéria přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky

(rozklikněte)

Vzhledem k nestálé epidemiologické situaci a mimořádným opatřením vlády lze očekávat, že se bude organizace zápisu do 1. tříd měnit. Proto sledujte naše webové stránky (www.zsebenese.cz), kde naleznete aktuální informace.