Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021:

pátek 3. dubna 2020 od 14,00 do 17,00 hodin a v sobotu 4. dubna 2020 od 9,00 do 11,00 hodin – POZOR – čtěte Dodatky!

 

Tiskopisy k zápisu 2020/2021 do 1. tříd – k dispozici v sekci Ke stažení – Zápis do 1. tříd – POZOR! Dne 20.3. byly tiskopisy upraveny, v sekci Ke stažení jsou již nové aktualizované.

Dodatek č. 2

(pro otevření klikněte výše na odkaz: Dodatek č. 2)

 

Dodatek č. 1

ke Kritériím přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky

(vydané 2. 3. 2020)       (pro otevření klikněte výše na odkaz: Dodatek č.1)

 

Kritéria přijímání dětí do prvních tříd

Informace k zápisu – viz kritéria – pro rok 2020/21.  

(pro otevření klikněte výše na odkaz: kritéria)


Kritéria přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky

Č. j.: 165/20

Článek 1
Ředitel Základní školy Edvarda Beneše a Mateřské školy Písek, Mírové nám. 1466 (dále jen „škola“), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v případě, kdy počet žádostí o přijetí k plnění povinné školní docházky v daném roce přijatých při zápisu k povinné školní docházce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí.