Schůzka rodičů budoucích prvňáků

Informativní schůzka pro rodiče budoucích žáků přijatých do 1. tříd se koná ve středu 5. června 2019 od 16,00 hodin v aule školy (budova 1.st., 2.patro) – vchod přes centrální šatny.


 

Rozhodnutí o přijetí žáků k plnění povinné školní docházky ve školním roce 2019/2020

(dle registračních čísel ze zápisu konaného 5. a 6. dubna 2019) – rozklikněte.

Žáci zapsaní do 1. třídy – dle registračních značek viz tabulka   (rozklikněte)


Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020:

pátek 5. dubna 2019 od 14,00 do 17,00 hodin a v sobotu 6. dubna 2019 od 9,00 do 11,00 hodin.

Vstup do budovy 1. stupně vchodem od parkoviště, třídy budou označeny.

Tiskopisy k zápisu 2019/2020 do 1. tříd – k dispozici v sekci ke stažení. 

Informace k zápisu – viz kritéria.


Kritéria k přijímání dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky

Č. j.: 207/19

Článek 1
Ředitel Základní školy Edvarda Beneše a Mateřské školy Písek, Mírové nám. 1466 (dále jen „škola“), stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 36 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v případě, kdy počet žádostí o přijetí k plnění povinné školní docházky v daném roce, přijatý při zápisu k povinné školní docházce, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí.