Přednáška, kterou naše škola minulý týden pro rodiče žáků naší školy uspořádala, byla nejenom zajímavá, ale také velmi poučná a aktuální. Otázek okolo kyberkriminality, kyberšikany a vůbec okolo užívání ICT technologií dětmi ve věku žáků základních škol je stále mnoho. A to bylo téma, kterému se přednášející věnoval.

Ing. Petr Šmíd ….. vice najdete: Základní škola – Akce školy – Akce – Školní rok 2019/2020