Volná místa

Hledáme pomocnou sílu do školní kuchyně – zástup za nemoc.

Bližší informace u vedoucí šk. jídelny pí. Kovandové – tel. č. 382734613.


 

Na školní rok 2019/2020 hledáme rodilého mluvčího s rodným jazykem německým nebo anglickým, který dále splňuje dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění, tyto předpoklady:

a) je plně způsobilý k právním úkonům,

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,

c) je bezúhonný,

d) je zdravotně způsobilý 

e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak.


V současné době hledáme záskok za nemoc – učitelku na 15. mateřské škole.

Jedná se o 2 dny v týdnu na dohodu o provedení práce.

Bližší informace sdělí vedoucí učitelka 15. mateřské školy –  J. Svobodová – tlf. 382214877, 703468535.

 

Vhodný obrázek