Aktuálně - 2. Mateřská škola


                  

 Rekonstrukce v MŠ 

Od 1. 7. 2021 do 27. 8. 2021 bude naše mateřská škola z důvodu rekonstrukce uzavřena. Provoz budou zajišťovat ostatní mateřské školy v Písku.


  Provozní informace

Prostory MŠ a děti v ní jsou chráněny bezpečnostním systémem zavírání dveří a videokamerou.

V době, kdy jsou děti v budově, je MŠ uzavřena, zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba musí zazvonit a ohlásit se pověřené osobě. Nikdo nesmí do budovy vpustit cizí osobu.

Při vstupu či odchodu z areálu školy musí všichni průchozí důsledně zavírat vrátka zahrady, včetně použití horní západky


                                                     ČIPY

 *Od pondělí 5. 10. 2020 budou v provozu čipy.

*Zájmové činnosti v naší MŠ budou probíhat od měsíce října. Anglický jazyk začíná až od listopadu.


*** UPOZORNĚNÍ ***

Naše MŠ má nové telefonní číslo 703 468 536


Provozní informace

Aktuality dle měsíců
Listopad 2017
Listopad 2017
Říjen 2017
Říjen 2017
Září 2017
Září 2017