Aktuálně - 2. Mateřská škola

Fotografie z akcí školky najdete (klikněte na následující odkaz):  2mspisek.rajce.idnes.cz/

     


                  

           Důležité upozornění pro rodiče

Prostory MŠ a děti v ní jsou chráněny bezpečnostním systémem zavírání dveří a videokamerou.

V době, kdy jsou děti v budově, je MŠ uzavřena, zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba musí zazvonit a ohlásit se pověřené osobě. Nikdo nesmí do budovy vpustit cizí osobu.

Při vstupu či odchodu z areálu školy musí všichni průchozí důsledně zavírat vrátka zahrady, včetně použití horní západky.


  Pozvánka na  schůzku rodičů  nově příchozích dětí

Schůzka rodičů nově příchozích dětí je ve středu 13. září 2017 od 15.15 hodin v prostorách MŠ.


Neobyčejný loutkový festival

 V pátek 8. září 2017 půjdou nejstarší děti na pohádku O Pejskovi a kočičce na Neobyčejný loutkový festival. Odchod z MŠ je v 9.30 hodin.

Nabídka pro školáky od října 2017

E. Kovářová – Flétnička

R. Stehlíková – Logopedie

O. Kořánová – Jóga

I.Ťupová ( uč. ze ZŠ) – Aj

Výuka Aj proběhne vždy v pondělí od 14.30 hodin.

Zvláštní nabídka – JUDO

Bližší informace podají pí. uč. na třídách.

Školní rok 2017/18 začíná v pondělí 4. září 2017.

Aktuality dle měsíců
Listopad 2017
Listopad 2017
Říjen 2017
Říjen 2017
Září 2017
Září 2017