Školská rada

 

Výsledky voleb: Zápis o provedení a výsledcích voleb

 

Volby do školské rady: 

zákonní zástupci volí v pondělí 10. 2. 2020 od 12,00 do 16,00 hod.

 

Listina kandidátů navržených oprávněnými osobami pro volby do školské rady – Ke stažení

 

Na úterý 7. ledna 2020 v 16.00 hodin svoláváme shromáždění zákonných zástupců pro volbu členů školské rady při Základní škole Edvarda Beneše a Mateřské škole Písek, Mírové nám. 1466. Toto shromáždění proběhne ve stejný den jako třídní schůzky – viz Svolání.


Složení školské rady

2 zástupci zřizovatele:      Ing. Marie Cibulková, Mgr. Jan Adámek

2 zástupci rodičů:              Ing. Magda Gubišová, Lucie Predajňová

2 zástupci pedagogů:        Mgr. Radka Forejtová, Mgr. Veronika Pauknerová

 

Volby do školské rady

Volby se uskutečnily 31. ledna 2017 (pedagogičtí pracovníci) a 7. února 20174 (zákonní zástupci žáků). Proběhly regulérně a navržení kandidáti byli řádně zvoleni.

Výsledky voleb do školské rady:

Počet oprávněných voličů:

  • zástupci pedagogických pracovníků: 56
  • zákonní zástupci žáků: 766

Počet zúčastněných voličů:

  • zástupci pedagogických pracovníků: 53
  • zákonní zástupci žáků: 41

Zvolení členové školské rady

Za pedagogické pracovníky:

  1. Mgr. Pauknerová Veronika, Písek, Baarova 1226
  2. Mgr. Forejtová Radka, Písek, Vinická 314

náhradník: 1. Mgr. Zemanová Lucie, Písek, Truhlářská 2163

2. Mgr. Schmidtová Tamara, Zvíkovské Podhradí 34

Za zákonné zástupce žáků:

  1. Ing. Gubišová Magda, Písek, Presslova 1491
  2. Predajňová Lucie, Písek, Krokova 320/B4

náhradník: Mgr. Schacherlová Petra, Boudy 101, 398 04 Čimelice

Mgr. Rudolf Přib, předseda volebního orgánu

Vhodný obrázek