Pronájmy, služby

Pronájmy prostor v areálu školy

– dle aktuální epidemiologické situace

Škola pronajímá učebny, aulu, jídelnu, tělocvičny a venkovní sportoviště.

Podmínky pronájmu: od září do června

Při dlouhodobém pronájmu je nutno předem uzavřít smlouvu na dobu pronájmu.

Při jednorázovém pronájmu je nutno předem uzavřít dohodu o krátkodobém pronájmu a poplatek za pronájem předem uhradit v hotovosti v kanceláři školy.

Pronájmy tělocvičen

Po kliknutí se otevře kalendář obsazenosti v novém okně

Velká tělocvična Malá tělocvična

Bez uzavřených smluv a dohod nelze pronájem poskytnout.

V době prázdnin a svátků nejsou pronájmy školních prostor – lze dle individuální domluvy. Termíny prázdnin a svátků jsou v organizaci šk. roku.

Kontaktní osoba pro pronájmy: ing. Petra Walterová

rezervace v době od 8 – 15,00 hod. na tlf. 382 734612

Ceny za pronájmy ve šk. roce 2021/2022:

                                                  PO – PÁ                  SO – NE

učebna                                       130,-                          140,-

aula                                            290,-                           300,-

jídelna                                       150,-                           160,-

počítačová učebna                 210,-                           220,-

hřiště – umělý povrch           260,-                             270-          (se sprchou)

hřiště – umělý povrch           210,-                              220,-         (bez sprchy)

hřiště – basketbal                   160,-                             170,-         (se sprchou)

hřiště – basketbal                   120,-                              130,-          (bez sprchy)

zařízení na atletiku                160,-                             170,-

tělocvična – velká                   290,-                             300,-         (se sprchou)

tělocvična – velká                   250,-                             260,-         (bez sprchy)

tělocvična – malá                    150,-                              160,-

posilovna max. 5 osob           150,-                              160,-        (se sprchou)

Ceny jsou uváděny v Kč/hod.

 

 

 

 

 

 

Vhodný obrázek