Projekty, smlouvy, výzvy

Vedení ZŠ E. Beneše pravidelně sleduje vypisování výzev z různých zdrojů a hlásí se do vybraných republikových, regionálních i městských programů. Získané finanční prostředky využívá pro zvyšování kvality vzdělávání a pro zlepšení materiálního a technického zabezpečení školy.

Výzvy

Smlouvy

Probíhající projekty

Vybavení ZŠ E. Beneše - jazyková učebna a přírodovědné předměty

Projekt (rozklikněte)

Modernizace učeben pro výuku technických předmětů na ZŠ E. Beneše

Projekt (rozklikněte)

Rozvoj ICT gramotnosti a polytechnického vzdělávání na ZŠ Edvarda Beneše v Písku
Modernizace učeben pro výuku technických předmětů na ZŠ E. Beneše
Vybavení ZŠ E. Beneše - jazyková učebna přírodovědné předměty
Inkluzivní vzdělávání pro školy zřízené městem Písek

Registrační číslo projetu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016923

Doba realizace: 1.7.2020 – 31.12.2022

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je vytvořit systém opatření na úrovni místní vzdělávací sítě, který omezí dopady sociálního vyloučení části obyvatel na schopnost dětí a žáků udržet se ve školách hlavního vzdělávacího proudu, pomůže předejít školnímu neúspěchu a dosahovat úspěchů ve vzdělávání.

logolink OP VVV

Rozvoj matematické gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ Edvarda Beneše v Písku

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Programové období 2014-2020

Výzva č. 02_16_022

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Šablony pro ZŠ a MŠ I

Cílem projektu je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků, podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality práce při vzdělávání a výchově dětí, prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol v oblasti podpory rozvoje základních gramotností – čtenářské gramotnosti a matematické gramotnosti v oblasti společného vzdělávání žáků.

Dále projekt podporuje vzdělávání pedagogů základní školy a mateřských škol v oblastech osobnostně sociálního rozvoje dětí, výměnu zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR, posiluje kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřských školách, poskytuje prostor a informace rodičům k přechodu dětí z mateřské na základní školu.

Dokončené projekty

Rok 2022

Dokončený projekt

(rozklikněte)

Rok 2020

Rozvoj ICT gramotnosti a inkluzivního/společného vzdělávání na ZŠ Edvarda Beneše v Písku – plakát – sablony

Zateplení nově vzniklých tříd a klubu Čtyřlístek                    1 500 000,- Kč

Rekonstrukce střechy nad učebnami v koridoru            700 000,- Kč

Rekonstrukce vnitřních prostor vč. instalací v budově 15. MŠ                           5 500 000,- Kč

Rok 2019

Rekonstrukce vnitř.prostor vč. instalací – 15.MŠ        5 712 777 Kč

Rekonstrukce elektroinstalace – 2.MŠ                           1 580 000 Kč

Rozšíření keram.dílny, dlažby, dveře                                180 000 Kč

Výměna dlažby na 0. a 1. podl. – 1.st. ZŠ                            720 000 Kč

Nová učebna – koridor                                                           538 000 Kč

Rok 2018

Zázemí pro malou tělocvičnu                                        230 729 Kč

Opatření proti radonu – ZŠ                                              810 000 Kč

Zabezpečení MŠ – vstupní brána                                       74 000 Kč

Výměna dlažby na 2. a 3. podl. – 1.st. ZŠ                         632 000 Kč

Rok 2017

Rozšíření keramické dílny – 1.etapa                             462 821 Kč

Opatření proti radonu v učebnách 2.st. ZŠ                  113 125 Kč

Rekonstrukce ploch v areálu ZŠ-sadové úpravy         428 727 Kč

Modernizace učeben pro výuku tech.předmětů – PD    39 700 Kč

Rekonstrukce vnitř.prostor vč. instalací – 15.MŠ         146 500 Kč

Rok 2016

Rekonstrukce ploch v areálu ZŠ                                     778 337 Kč

Rok 2015

Zahrada-okno do světa přírody – 2.MŠ                             899 457 Kč

Centrální šatny pro žáky ZŠ – 2.etapa                          10 576 617 Kč

Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na 1.st.-2. etapa    1 500 000 Kč

Zateplení a výměna oken budovy 1.st.                            13 043 564 Kč

Nové učebny na ZŠ                                                              636 728 Kč

Rok 2014

Oprava chodníku v areálu školy                                              459 087 Kč

Oprava střechy na budově velké tělocvičny                         111 078 Kč

Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace na 1.st.-1.etapa   1 498 109 Kč

Rekonstrukce koridoru – 1.etapa-součást akce Výstavba

centrálních šaten                                                                      2 830 000 Kč

Rok 2013

Vybudování parkoviště u ZŠ                      1 336 578 Kč

Zateplení koridoru k tělocvičně                    261 428 Kč

Rok 2012

Oprava poškozených příček v budově 15. MŠ            1 579 066 Kč

Rekonstrukce rozvodů vody 2.st.                                 1 069 426 Kč

Rekonstrukce zázemí u tělocvičny – 2.etapa              2 006 975 Kč

Rok 2011

Rekonstrukce hygienického zařízení pro školní hřiště       615 000 Kč

Vybavení školní zahrady 15. mateřské školy                        100 000 Kč

Rok 2010

Oprava střechy na budově 1.stupně           2 099 957 Kč

Výměna osvětlení v budově 1.stupně            899 880 Kč

Rok 2009

Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy 2.mateřské školy        5 155 890 Kč

Rok 2008

Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy 2.stupně ZŠ     10 126 547 Kč

Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy 15.mateřské školy      7 211 743 Kč

Rok 2007

Obnova tělocvičny              4 766 002 Kč

Rok 2006

Rekonstrukce školní jídelny                 24 491 357 Kč

Rekonstrukce sportoviště s umělým povrchem     4 548 000 Kč

Rok 2005

Rekonstrukce hřiště – 1.etapa            2 930 993 Kč

Rekonstrukce školní jídelny – 1.etapa      4 266 840 Kč