Naše škola se připojila k celorepublikové kampani s názvem „Pěšky do školy“, využila této příležitosti se žáky na dané téma hovořit a hlavně se aktivně zapojit.

Výsledky jsme poctivě zapisovali, žáci svým podpisem potvrdili pěší cestu do školy. 501 žáků ze 790 přišlo dnes do školy pěšky nebo přijeli na kole. Někteří tak chodí každý den, ale pro jiné byl dnešní den skutečně výjimkou.

O naší aktivitě vypovídá fotografie kolostavu u školy, kam už by se nevešla ani jedna koloběžka.

Pan ředitel přijel na kole jako každý den.