Organizace školního roku

Organizace školního roku 2021/2022  
Zahájení školního roku: 1. 9. 2021
Vyučování podle pravidelného rozvrhu hodin: 3. 9. 2021
1. pololetí: 1. 9. 2021 – 31. 1. 2022
2. pololetí: 1. 2. – 30. 6. 2022
Podzimní prázdniny: 27. a 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 (výuka od 3. 1. 2022)
Pololetní prázdniny: 4. 2. 2022
Jarní prázdniny: 14 . 2. – 20. 2. 2022
Velikonoční prázdniny: 14. 4.  2022
Hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2022 

(výuka od 1. 9. 2022)

Lyžařský výcvik 7. (8.) roč.: únor 2022 

 

Jazykový kurz 6. roč.: květen/červen 2022
Sportovní kurz 9. roč.: červen 2022
Vzdělávací zájezd Anglie: z důvodu epidemiologické situace se v tomto šk. roce neuskuteční
Výběr žáků do tříd se zaměřením na jazyky:  6. roč. duben – květen 2022
Zápis do 1. tříd: 1. 4. – 30. 4. 2022
Třídní schůzky: 2. 11. 2021, 11. 1., 7. 6. 2022
Konzultace: 29. 3. 2022
Pedagogické rady: 9. 11. 2021, 25. 1., 12. 4., 21. 6. 2022
Den otevřených dveří: 1. 10. 2021, 10. 3. 2022
(Změna termínů vyhrazena)