Organizace školního roku

Organizace školního roku 2019/2020  
Zahájení školního roku: 2. 9. 2019
Vyučování podle pravidelného rozvrhu hodin: 4. 9. 2019
1. pololetí: 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020
2. pololetí: 1. 2. – 30. 6. 2020
Podzimní prázdniny: 29. a 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020 (výuka od 6. 1. 2020)
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020
Jarní prázdniny: 9 . 3. – 15. 3. 2020
Velikonoční prázdniny: 9. 4.  2020
Hlavní prázdniny: 1. 7. – 31. 8. 2020 (výuka od 1. 9. 2021)
Lyžařský výcvik 7. roč.: 1.2. – 7. 2. 2020
Jazykový kurz 6. roč.: květen/červen 2020
Sportovní kurz 9. roč.: červen 2020
Vzdělávací zájezd Anglie: květen – červen 2020
Vzdělávací zájezd Německo: 3. – 4. 10. 2019
Výběr žáků do tříd se zaměřením na jazyky: 3. a 6. roč.: duben – květen 2020
Zápis do 1. tříd: 1. 4. – 30. 4. 2020
Třídní schůzky: 22.10.2019,  7.1., 31.3., 9.6.2020
Pedagogické rady: 12.11.2019, 21.1., 7.4., 23.6. 2020
Den otevřených dveří: 5.11.2019, 4.3.2020
(Změna termínů vyhrazena)