k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetřením prokázáno onemocnění Covid-19 a během tohoto úzkého kontaktu obě osoby použily náležitou ochranu dýchacích cest – aktualizováno 16.2.2021

Metodický pokynhttp://www.zsebenese.cz/wp-content/uploads/2021/02/Metodika_karanténa_14022021-aktualizace.pdf

(rozklikněte)