Zájmové kroužky

Přihlášky do kroužků na školní rok 2019/2020 odevzdejte do 13. září 2019 u třídních učitelů nebo v kanceláři školy

(email: ludvikova@zsebenese.cz).

Přihláška v sekci – Ke stažení – Formuláře – Přihláška do kroužku

Kroužky budou otevřeny podle počtu přihlášených dětí, naplnění kapacity jednotlivých kroužků a podle možností vyučujících a používaných prostor. Platba za kroužek přes školní online-pokladnu na celý školní rok. Při odhlášení z kroužku se peníze za započaté pololetí nevracejí (ve vyjímečných případech po dohodě – zdravotní důvod, odchod ze ZŠ).

Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2019/2020:

Naše angličtina pro 5. roč. – ÚT 12,45 – 13,30 hod.          T. Schmidtová
Matematika kamarádí s češtinou pro 5.roč. –  ÚT 13,40 – 14,25 hod.                                                                                                    T. Schmidtová
Cvičení z ČJ – 7. roč. – ÚT 14 – 14,45 hod.                     L. Nachtmannová 

                      – 8.roč. – ÚT 14 – 14,45 hod.                      L. Chalupová

Italský jazyk – 3. – 5. roč. – ČT 13,45 – 14,30 hod.                M. Řeřichová
Cvičení z matematiky 9. roč. : 9. A – PO 14 – 15 hod.       J. Kuvik                                                                   9. B – PO 14 – 15 hod.       E. Novotná 

                                                       9. C – ST 14 – 15 hod.        E. Novotná

Cvičení z čes. jazyka 9.roč.:  9. A – ST 14 – 15 hod.         V. Pauknerová                                                    9. B – ST 14 – 15 hod.         I. Vojtěšková 

                                                    9. C – PO 14 – 15 hod.        L. Chalupová

Hra na kytaru – od 3. roč. – ÚT 13,40 – 14,25 hod.              M. Prokop
Kroužek zobcových fléten a souborová hra –                                             PO 13,40 – 14,25 hod.                    R. Přib 

                                             PO 14,30 – 15,15 hod.

Plavání 4. – 6. roč. – ST   13 – 15 hod.                                   S. Pangrácová
Vaření hrou 4. – 6. roč. – ÚT 13 – 14,30 hod.         (1x za 14 dní)                                                                                                            S. Pangrácová
Keramický kroužekS.Klímová: ÚT 13,40 – 15,10 hod.                                                             ST 13,40 – 15,10 hod. 

                                       J. Deverová: PO 12,45 – 13,30 hod.

                                                               PO 13,35 – 14,20 hod.                                                

Fotbal pro 1.st. – ST 15,30 – 16,15 hod.                                  T. Poskočil
Míčové hry 6. – 7. roč. – PÁ 13,30 – 14,40 hod.                     J. Beniska
Atletika 5. – 9. roč. – PÁ 14,30 – 15,30 hod.                           B. Uhrová
Florbal 2. – 5. roč. – PO 15,30 – 16,30 hod.                           
 
Sportuj ve škole – 6,50 – 7,35 hod. – v rámci ŠD (pro děti v ŠD)

    Dovedné ruce 1. – 5. roč. –  v rámci ŠD                              R.Zapletalová

    Čtenářský klub 1.-5.roč. – v rámci ŠD             R.Vlášková/V.Pauknerová