Zájmové kroužky

Přihlášky do kroužků na školní rok 2021/2022 odevzdejte do 10. září 2021 u třídních učitelů nebo v kanceláři školy

(email: ludvikova@zsebenese.cz).

Přihláška v sekci – Ke stažení – Formuláře – Přihláška do kroužku

Kroužky budou otevřeny podle počtu přihlášených dětí, naplnění kapacity jednotlivých kroužků a podle možností vyučujících a používaných prostor. Platba za kroužek přes školní online-pokladnu na celý školní rok. Při odhlášení z kroužku se peníze za započaté pololetí nevracejí (ve vyjímečných případech po dohodě – zdravotní důvod, odchod ze ZŠ).

Kroužky začnou od října 2021. Otevření a fungování kroužků bude záviset na epidemiologické situaci.

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2021/2022:

(dny a čas konání jednotlivých kroužků budou postupně doplněny)

Angličtina – 2. AB  –       T. Schmidtová      PO 12,30 – 13,15 hod.  

Cvičení z ČJ –   6. roč. , 7. roč.,   8.roč.                  

Čtenářský klub 2. st.     V. Pauknerová         ST 13,30 – 15,00 hod.   

 

Cvičení z matematiky 9. roč. :    

9. A       J. Koutník          ČT 14 – 15,00 hod.

9. B        J. Koutník          ÚT 14 – 15,00 hod.

9. C        J. Kuvik                ČT 14 – 15,00 hod.                   

Cvičení z čes. jazyka 9.roč.:   

9. A      V. Pauknerová       ÚT 14 – 15,00 hod.

9. B       L. Chalupová         PÁ 14 – 15,00 hod.

9. C       A. Fedorová            PO 14 – 15,00 hod.                         

Hra na kytaru – od 3. roč.              R. Přib       PO   14,35 – 15,20 hod.

Kroužek zobcových fléten a souborová hra –    

                                                 R. Přib                   PO  13,40 – 14,25 hod.                    

Počítačový kroužek  (pro opravdové zájemce o IT) – O. Kostka – ÚT (základy programování, 3D tisk a modelování, skládání PC, základní a pokročilejší znalosti hardware a software) – pro nezájem neotevřen
Psaní všemi deseti – pro 7., 8. roč.I. Holá – ST 14,00 – 14,45 – pro nezájem neotevřen

Keramický kroužek –                           

S. Klímová  –     ÚT 13,40 – 15,10 hod.          1x za 14 dní

                            ST 13,40 – 15,10 hod.     1 x za 14 dní    

 J. Deverová  –    PO 13,40 – 14,25 hod

                             ČT 12,45 – 13,30 hod.           

Fotbal pro 1.st. –      M. Prokop        PO 15,30 – 16,15 hod.      

Míčové hry 2. st. –     J. Beniska        PÁ 13,45 – 14,45 hod.
Atletika 5. – 9. roč. –      B. Uhrová         PÁ 14,30 – 15,30 hod.  
Vaření hrou 4. – 6. roč. –    letos kroužek neotvíráme         
Plastikoví modeláři 5. – 9. roč.    pro nezájem neotevřen    
Fotbal/futsal   – 2. st.            T. Poskočil     ST 15,30 – 16,15 hod.  

Klub nadaných dětí:   Pro bystré žáky 1. stupně se otevřel klub nadaných dětí, který cílí na všestranný rozvoj žáků.

Cílem klubu pro nadané děti je všestranný rozvoj (logické myšlení, paměť, pozornost, kreativita, kritické myšlení, prohlubování znalostí). Náplň jednotlivých setkání bude různorodá. Využívány budou především logické, strategické a postřehové hry, hlavolamy, šifry, rébusy, karty nebo pracovní listy. Žáci budou rozděleni do dvou skupin po osmi. Klub se schází 1x za 14 dní v kabinetu školního psychologa (vedle auly). Setkání jsou rozvržena takto: · 1.– 2. ročník: úterý 12:00 – 13:30

              3. – 5. ročník: čtvrtek 14:00 – 15:30

Pro tento školní rok je již kapacita obou klubů naplněna.


Další kroužky ve spolupráci s jinou organizací:

pro přihlášení rozklikněte jednotlivé nabídky

Judo (pro další informace rozklikněte) 

Věda nás baví  (pro další informace rozklikněte)

Velký inženýr – pro děti 6 – 12 let, stavíme s kostkami Lego a Duplo

(pro další informace rozklikněte)