Zájmové kroužky

Přihlášky do kroužků na školní rok 2021/2022 odevzdejte do 10. září 2021 u třídních učitelů nebo v kanceláři školy

(email: ludvikova@zsebenese.cz).

Přihláška v sekci – Ke stažení – Formuláře – Přihláška do kroužku

Kroužky budou otevřeny podle počtu přihlášených dětí, naplnění kapacity jednotlivých kroužků a podle možností vyučujících a používaných prostor. Platba za kroužek přes školní online-pokladnu na celý školní rok. Při odhlášení z kroužku se peníze za započaté pololetí nevracejí (ve vyjímečných případech po dohodě – zdravotní důvod, odchod ze ZŠ).

Kroužky začnou od října 2021. Otevření a fungování kroužků bude záviset na epidemiologické situaci.

Nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2021/2022:

(dny a čas konání jednotlivých kroužků budou postupně doplněny)

Angličtina – 2. AB  –       T. Schmidtová      PO 12,30 – 13,15 hod.  

Cvičení z ČJ –   6. roč. , 7. roč.,   8.roč.                  

Čtenářský klub 2. st.     V. Pauknerová         ST 13,30 – 15,00 hod.   

 

Cvičení z matematiky 9. roč. :    

9. A       J. Koutník          ČT 14 – 15,00 hod.

9. B        J. Koutník          ÚT 14 – 15,00 hod.

9. C        J. Kuvik                ČT 14 – 15,00 hod.                   

Cvičení z čes. jazyka 9.roč.:   

9. A      V. Pauknerová       ÚT 14 – 15,00 hod.

9. B       L. Chalupová         PÁ 14 – 15,00 hod.

9. C       A. Fedorová            PO 14 – 15,00 hod.                         

Hra na kytaru – od 3. roč.              R. Přib       PO   (čas bude upřesněn)

Kroužek zobcových fléten a souborová hra –    

                                                 R. Přib                   PO  (čas bude upřesněn)                               

Počítačový kroužek  (pro opravdové zájemce o IT) – O. Kostka – ÚT (základy programování, 3D tisk a modelování, skládání PC, základní a pokročilejší znalosti hardware a software)
Psaní všemi deseti – pro 7., 8. roč.I. Holá – ST 14,00 – 14,45

Keramický kroužek –                           

S. Klímová  –     ÚT 13,40 – 15,10 hod.          1x za 14 dní

                            ST 13,40 – 15,10 hod.     1 x za 14 dní    

 J. Deverová  –    PO 13,40 – 14,25 hod

                             ČT 12,45 – 13,30 hod.           

Fotbal pro 1.st. –      M. Prokop        PO 15,30 – 16,15 hod.      

Míčové hry 2. st. –     J. Beniska        PÁ 13,45 – 14,45 hod.
Atletika 5. – 9. roč. –      B. Uhrová         PÁ 14,30 – 15,30 hod.  
Vaření hrou 4. – 6. roč. –    S. Pangrácová          
Plastikoví modeláři 5. – 9. roč.   T. Sedláček    
Fotbal/futsal   – 2. st.            T. Poskočil     ST 15,30 – 16,15 hod.  

Další kroužky ve spolupráci s jinou organizací:

Judo (pro další informace rozklikněte)

Basketbal 1. – 3. roč.

Věda nás baví  (pro další informace rozklikněte)

Florbal

Velký inženýr – pro děti 6 – 12 let, stavíme s kostkami Lego a Duplo

(pro další informace rozklikněte)