Učitelé 2. stupně

Telefonní provolby do kabinetů:     382 734 6..  na místě teček použít číslo v řádku učitele

E-mailová adresa ve tvaru:  prijmeniucitele@zsebenese.cz

Beniska Josef zeměpis 31
Bezpalec Zdeněk dějepis 25
Bosáková Květoslava sborovna 16
Burgerová Šárka fyzika 22
Doleželová Dagmar fyzika 22
Fedorová Alena německý jaz. 32
Halamová Lenka hudební v. 24
Hnyková Alice anglický jaz.  20
Holá Ivana anglický jaz. 20
Holanová Klára německý jaz. 32
Houdková Vanda

Hušek Poborská Magdalena 

Chalupová Leona

 anglický jaz. 

anglický jaz. 

 

český jazyk

 20 

20

 

21

Chval Jaroslav zeměpis 31
Jára Václav fyzika 22
Koutník Jan

Kuvik Jan

zeměpis 

fyzika

31 

22

Lískovcová Martina český jazyk 21
Marková Aneta

 

Mitchel Neil

Nová Daniela

hudební v.

 

dějepis

angl. jaz. 2

24

 

25

17

Novotná Eva fyzika 22
Pauknerová Veronika německý jaz. 32
Poskočil Tomáš přírodopis 19
Ptáčková Jindřiška spec.pedagog 34
Roučková Veronika přírodopis 19
Sedláček Tomáš dějepis 25
Sobotková Jitka přírodopis 19
Ťupová Iva výtvarná v. 24
Uhrová Barbara přírodopis 19
Váchová Veronika

 

Vojtěšková Ilona

 angl. jaz. 2

 

český jazyk

 17

 

21

Wempe Ingrid německý jaz. 32
Zemanová Lucie anglický jaz. 20

Asistenti: Hádková Iveta, Hošková Karolína, Pangrácová Silvie