Učitelé 1. stupně

Telefon sborovna 1. stupeň:     382 734 627

E-mailová adresa ve tvaru:   prijmeniucitele@zsebenese.cz

Bartošová Lucie
Bečvářová Michaela
Blahová Marie    
Brůžková Magdalena
Deverová Jaroslava
Dvořáková Helena
Englická Hana 
Forejtová Radka
Franců Tomáš
Klímová Světlana
Krištůfková Radka
Křenková Ivana
Kubová Jana
Langerová Lada
Lepičová Jitka
Prokop Martin
Schmidtová Tamara
Sokolíková Michaela
Šulcová Jana
Vlášková Růžena

 

asistenti pedagoga: Malá Jaroslava,  Pokorná Kateřina, Sádlová Soňa, Zvoníčková Drahomíra