Školní koncepce

Všechny ročníky základní školy pracují podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Tvořivá škola“.

Kompletní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání je k dispozici v sekci ke stažení , v rubrice dokumenty.

Spolupráce s mimoškolními zařízeními:

 • Pedagogicko psychologická poradna Písek
 • Pedagogicko psychologická poradna Strakonice
 • Speciální pedagogické centrum Strakonice
 • Úřad práce
 • Policie České republiky
 • Krizové centrum
 • Český červený kříž
 • Dům dětí a mládeže
 • Olymp Centrum Club

Dělení tříd:

 • anglický jazyk v 1. ročníku (20minutové bloky)
 • anglický jazyk v 2. ročníku
 • cizí jazyky ve třídách od 3. – 9. ročníku do skupin od 12 žáků (výjimečně u začátečníků od 10 žáků)
 • volitelné předměty – skupiny od 10 žáků
 • pracovní činnosti  – skupiny do 17 žáků
 • tělesná výchova na 2. stupni – skupiny v ročnících 16 – 24 žáků

Volitelné předměty (závisí na ročníku a zájmu žáků) – druhý cizí jazyk, konverzace v cizím jazyce, informatika, praktická matematika, literární seminář, přírodovědný seminář, zeměpisný seminář, míčové hry, sportovní výchova, čtení a dramatická výchova, hra na zobcovou flétnu. digitální technologie (číslicová technika), výtvarný seminář, technické činnosti

Nepovinné předměty – sborový zpěv

Zájmové kroužky v rámci výuky – kreativní psaní, rozhlasový kroužek

Plavecký výcvik žáků 1. a 2. ročníku – 20 hodin rozloženo do celého školního roku (dle harmonogramu  plaveckého střediska)

Tvorba třídního kolektivu – třídenní adaptační kurzy pro 3. ročník

Lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníku – Šumava

Jazyková soustředění pro 6. ročník

Sportovní kurz pro 9. ročník