Ke stažení

Dokumenty ZŠ

 Výroční zpráva 2018-2019
 Školní řád 2019/2020
   Pravidla pro hodnocení žáků 2019/2020
 Vnitřní řád ŠJ 2019/2020
   ŠVP školní družiny 2018/2019
 ŠVP 2016-17
 Kodex žáka
 Úplné znění vyhlášky o školním stravování- Dietní (657.90 kB)
   Vnitřní řád ŠD 2019-2020
Informace pro veřejnost – svobodný přístup k informacím
 Výše úplaty v MŠ a ŠD 2019-2020
   
   
   

Tiskopisy k zápisu do 1. tříd

 

Žádost o přijetí-ZŠ

 

Žádost o odklad-ZŠ

 

Žádost o přijetí před 6-ZŠ

 

Poučení – náhled, odklad, jazyk

Dokumenty MŠ

  Školní řád 2. MŠ (130.63 kB) 
   Školni řád 15. MŠ 
   Kritéria přijímání MŠ na 2019-2020 
Žádost o přijetí – 2.MŠ Písek
 

 Výše úplaty 2018-2019 

          Žádost o přijetí – 15.MŠ

Časopis Písmenko a Enyky Benyky

Časopis Enyky Benyky
  Enyky Benyky – 1
   Časopis
   Časopis
   Časopis