Ke stažení

Dokumenty ZŠ

 Výroční zpráva 2018-2019
 Školní řád 2019/2020
   Pravidla pro hodnocení žáků 2019/2020
 Vnitřní řád ŠJ 2019/2020
   ŠVP školní družiny 2018/2019
ŠVP 2016-17
  Kodex žáka
 Úplné znění vyhlášky o školním stravování- Dietní (657.90 kB)
   Vnitřní řád ŠD 2019-2020
Informace pro veřejnost – svobodný přístup k informacím
http://www.zsebenese.cz/wp-content/uploads/2019/03/Přijímací-zkoušky-do-3.-třídy-19.docx  Přijímání žáků do 3.třídy se zaměřením na výuku cizích jazyků
  Přijímání žáků do 6. třídy se zaměřením na výuku cizích jazyků
   Výše úplaty 2018-2019
   

Tiskopisy k zápisu do 1. tříd

 

Žádost o přijetí-ZŠ

 

Žádost o odklad-ZŠ

 

Žádost o přijetí před 6-ZŠ

   

Dokumenty MŠ

  Školní řád 2. MŠ (130.63 kB) 
   Školni řád 15. MŠ 
   Kritéria přijímání MŠ na 2019-2020 
Žádost o přijetí – 2.MŠ Písek
 

 Výše úplaty 2018-2019 

 

     Žádost o přijetí – 15.MŠ

Časopis Písmenko