Informace ŠJ

 

Informace:

Přihláška ke stravování pro školní rok 2021 / 2022 je k dispozici v sekci Ke stažení > Formuláře > Základní škola:

Přihláška ŠJ 2021-2022


Výše stravného pro školní rok 2021/2022:

strávníci dle věkových kategorií: cena jednoho oběda:

3 – 6 let                            20,- Kč

7 – 10 let                          25,- Kč

11 – 14 let                        27,- Kč

15 a více let                    29,- Kč

přesnídávka, svačina pro žáky mateřských škol          9,00 Kč

svačina pro žáky základní školy                                       20,- Kč

Účinnost od 1. 9. 2021

 

Objednání stravy po internetu

Vážení rodiče a děti, od 19.5.2014 je spuštěna www stránka zsebenese.cz/, kde můžete odhlašovat, přihlašovat a vybírat obědy. Objednávky obědů (výběr mezi obědem č. 1 a č. 2) lze provést 3 dny dopředu do 14:00. Odhlášení oběda je možné den předem do 13:00.

 

Provoz školní jídelny ve školním roce 2021/2022

pondělí – čtvrtek 10.45 – 14.00 hod

pátek 11.30 – 14.00 hod

Výdej do jídlonosičů

pondělí – čtvrtek 11.00 – 11.45 hod

pátek 11.00 – 12.00 hod

 Informace pro strávníky

Školní jídelna zabezpečuje program Školní mléko a ovoce do škol.

Úhrada stravného se provádí inkasem z účtu zákonného zástupce vždy měsíc předem, v případě úhrady složenkou je nutno vyplnit potřebné údaje – číslo účtu, variabilní symbol, částka – v kanceláři ŠJ.
V případě nezaplacení stravného do 30. měsíce nebude strávníkovi vydán oběd.

Další podrobnosti naleznete ve vnitřním řádu školní jídelny , který je součástí školního řádu a je také uveřejněn v bulletinu školy, který obdrží každý žák na začátku školního roku.