Koncem listopadu proběhl ve všech 1. třídách Den slabikáře. Zlý čaroděj zaklel písmenkové princezny, ale děti je splněním pěti různých úkolů ze zajetí vysvobodily. Zachráněné princezny dětem za odměnu předaly jejich první knížku – slabikář. Rodiče pro všechny děti připravili sladké pohoštění a různé dárky. Přejeme prvňáčkům, aby se jim čtení dařilo a měli z něj radost. Slavnostní den se vydařil a všem se moc líbil.