Dobrý den,

jak jsem slíbil, zasíláme další informace ohledně vzdělávání Vašich dětí a chodu školy.
Celá situace je pro všechny nová a nelehká, ale věřím, že to společně zvládneme.

V průběhu následujících dnů Vás budou kontaktovat vyučující jednotlivých předmětů (I. stupeň třídní učitelé, II. stupeň vyučující předmětů ČjL, M, cizích jazyků, D, F, Ch, Př, Z) a předají Vám studijní materiály na tento týden. Jako hlavní komunikační kanál bude používán systém Komens, elektronické třídní knihy. Učitelé jsou Vám každý den k dispozici přes systém Komens nebo služební e-mail (vzor: prijmeni@zsebenese.cz).

Chápu, že je to pro Vás, rodiče, složitá situace, ale při domácím studiu je potřeba dětem pomáhat se zavedením nového systému a dodržovat doporučené postupy:

uvědomit si, že nejsou prázdniny a je potřeba dodržovat režim dne

při vlastním studiu postupovat podle týdenního rozvrhu

rozvrhnout si zadanou látku na celý týden (pokud jí obdržíte větší množství)

pokud lze, určit si pracovní místo, kde budete vykonávat domácí přípravu (ne v místnosti s televizí atd.)

plnit jednotlivé úkoly a počítat s tím, že učitelé budou po návratu do školy požadovat zpětnou vazbu

K vaší orientaci napomohou i zápisy v třídní knize – Přehled výuky, kde bude zapsáno téma učební látky. Zároveň můžete využít i tzv. výukové zdroje s nabídkou učiva a pracovních listů.

Pokud budete mít problém s instalací, nebo jiný problém s IT technologiemi, kontaktujte naše IT specialisty (francu@zsebenese.cz, kostka@zsebenese.cz, zemanova@zsebenese.cz).

Jestliže jste si zatím nevyzvedli potvrzenou Žádost o ošetřovné, zavolejte, prosím, do kanceláře školy (382 734 611, 382 734 618), nebo kontaktujte přes e-mail paní Kotalíkovou (kotalikova@zsebenese.cz). Potvrzená žádost Vám bude zaslána pomocí e-mailu.

Děkuji za spolupráci, Filip Rádr