Od září 2019 se naše škola zapojila do celostátní kampaně Celé Česko čte dětem. Hlavním posláním je podporovat pravidelné předčítání dětem v rodině i ve škole, a tím rozvíjet jejich emocionální zdraví, paměť a představivost.