Odstavec


Aktuálně - 2. Mateřská škola


 

Opékání buřtů na zahradě naší MŠ 

 Nový školní rok zahájíme tradičně opékáním buřtů na zahradě MŠ. Setkání s rodiči a dětmi proběhne v úterý 14. 9. 2021 od 16. 30 hod na zahradě MŠ.

Buřty, pečivo i vše ostatní včetně opékacího náčiní a pití si přinesou rodiče vlastní.  

Přejeme si hezké počasí a dobrou náladu. 

 

Naplňte piknikové koše

přijďte mezi nás, 

vezměte dobrou náladu,

                              uteče nám hezky čas.                            

   Těšíme se na Vás. 


 

Loutkový festival

V pátek 10. 9. 2021 půjdeme s nejstaršími dětmi na loutkový festival na pohádku:

„O SMOLÍČKOVI“ a “ O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE“

Odcházíme po svačince. Děti musí mít ochranu úst!

 


 

NÁVŠTĚVA KLINICKÉHO LOGOPEDA

V pondělí  13. 9. 2021 v 8. 30 hod. přijde do MŠ paní logopedka Čupová. Rodiče dětí, kteří mají o vyšetření zájem, si vyzvednou žádanky na třídě u paní učitelky a zajistí si písemné doporučení od pediatra k vyšetření klinickým logopedem.

Poplatek za vyšetření je 30,- Kč. 

(Vyšetřují se pouze děti, které logopeda nenavštěvují. )


Informace pro rodiče

Milí rodiče,

  vítáme Vás v novém školním roce. Pár informací pro začátek školního roku….

V novém roce nebudou děti podstupovat testování  a nebude nutná rouška ani respirátor. Nutnost nosit respirátor budou mít pouze příchozí osoby ve vnitřních prostorech MŠ.  U vstupu do MŠ bude k dispozici dezinfekce.

Budeme se řídit aktuální situací a chovat se tak aby se jakákoliv nákaza nešířila mezi námi.

Veškeré informace najdete na webových stránkách, informačních tabulích na schodišti a ve vestibulu MŠ. Čtěte prosím pravidelně aktuální informace!

Informace ohledně provozu najdete ve školním řádu též ve vestibulu MŠ. 

                                                               Těšíme se na Vás!


 

Informace pro rok 2021/2022

Třída Koťata

Vážení rodiče,

   v příštím roce se naše třída změní na dvoutřídku.  Nastoupí nám 2 nové paní učitelky. Provoz bude stejný, šatny, umývárna, wc i scházení a odcházení dětí zůstává. Děti budou děleny pouze na některé činnosti, oběd a spaní. 

Na všechny se moc těšíme. 

Paní učitelky z koťátek

 


Informace pro rodiče nově nastupujících dětí

Nový školní rok začíná ve středu 1. září 2021. Seznamy s rozdělením dětí do tříd, najdete na vstupních dveřích do MŠ.

Děti si do mateřské školy přinesou:

* Pohodlné oblečení – do třídy i na zahradu

* Náhradní oblečení v látkové tašce v šatně (spodní prádlo, tričko, punčocháče apod.) 

* Pláštěnku ( ne deštník)

* Dívky s dlouhými vlasy hřeben

* Přezůvky s pevnou patou, bílou podrážkou

 (z bezpečnostních důvodů ne pantofle)

* Pyžamo (každý týden čisté)

* Polštářek 

* Plyšové a jiné hračky v letošním školním roce z hygienických důvodů nenoste!

* Všechny věci je třeba řádně označit, podepsat!!!

Informace k nástupu

Jsme heterogenní třídy – výhodou je, že starší děti jsou vzorem a pomáhají mladším dětem. Při loučení s dětmi doporučujeme rodičům zkrátit dobu předávání dítěte paní učitelce ( pusa , pohlazení a pozdrav).

Do školky voďte prosím děti pouze zdravé!

Odhlašování obědů a dětí je nutné hlásit den předem do 12. 30 hod na našem telefonním čísle:

703 468 536

Na Všechny se moc těšíme a přejeme krásné prožití léta. 

 


 

 

 

 Foto dětí je možno přiobjednat v digitální podobě za 80,- Kč u paní fotografky Faktorové.

 


                                Informace pro rodiče

Milí rodiče.

   V letošním roce nám bohužel situace příliš nepřála a tak byly všechny exkurze, výlety a kulturní akce bohužel opět zrušené. I přesto jsme se pokusili dětem zprostředkovat zážitky a zábavu alespoň vycházkami a malými výlety do okolí MŠ. Mimo tradiční akce ve školce jako byl Masopustní karneval, hraní maňáskového divadla, oslavy dne dětí nebo pasování školáků jsme chodili do lesa, zahrádek i do města. Hráli jsme šipkovanou, hledali poklad, došli jsme si na zmrzlinu, prošli stezkou „Buď fit“, chodili k muflonům, nebo pozorovali historické památky v centru města. Věříme, že jsme dětem alespoň částečně vynahradili akce které být nemohly a doufáme, že v příštím roce již bude situace příznivá a vše se vrátí do normálu. 

Školní rok končí ve středu 30. 6. 2021 a my přejeme Všem rodičům, prarodičům a hlavně dětem krásně prožité prázdniny, školákům hodně štěstí v první třídě a budeme se na Vás těšit opět po prázdninách. 

Vaše paní učitelky 🙂

 

 


                   

Rozhodnutí o přijetí:

http://www.zsebenese.cz/wp-content/uploads/2021/05/CCF24052021.pdf

 


ZMĚNA V CENĚ STRAVNÉHO

Od 1. července 2021 dochází ke změně stravného. Týkat se bude svačin v MŠ. 

http://www.zsebenese.cz/wp-content/uploads/2021/05/Dodatek-č.-2-ke-směrnici-pro-školní-stravování-č.-14-s-účinností-od-4_9_2017-k-příloze-č.-5-Výše-stravného-za-svačinu-a-přesnídávku-platnost-od-1_7_2021.jpg

 


Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ bude ke shlédnutí na webových stránkách nejdříve

20. 5. 2021. 

 

 

 

 


INFORMACE PRO RODIČE 

 

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

Ve středu 5. 5. a ve čtvrtek 6. 5. 2021 proběhnou zápisy do MŠ. V odkazech naleznete potřebné informace.

Organizace zápisu do mateřské školy

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol
při Základní škole Edvarda Beneše a Mateřské škole Písek,
Mírové nám. 1466 pro školní rok 2021/2022

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 


TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Instruktážní video: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20


Vážení rodiče, 

  od pondělka 12. 4. 2021 nám jak jistě víte, umožní znovu otevřít mateřské školy, alespoň pro předškolní děti. Podle nařízení vlády, budou do MŠ přijaty pouze děti s negativním antigenním testem. Testy bude nutné provádět 2x týdně (PO,ST), bezprostředně před přijetím dítěte do MŠ. Testování dětí bude probíhat v suterénu budovy MŠ, v připravené místnosti, za asistence rodiče a pedagogické asistentky. ( boční vchod do budovy, vpravo před brankou na zahradu MŠ). Test je neinvazivní, bezbolestný, provádí se výtěrem z přední části obou nosních dírek. Prosíme rodiče aby dětem předem o testu řekli a vysvětlili jim proč a jakým způsobem test bude probíhat. Test by měl být vyhodnocen nejpozději do 15 minut. Věříme, že i tuto zkoušku společně zvládneme a brzy se zase vše vrátí do normálního režimu. 

Další informace ohledně testování na https://testovani.edu.cz/

Pro další informace nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím třídních mailů. 

Na všechny se moc těšíme!

 


Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci bude i letos zápis do 1. tříd probíhat pravděpodobně bez osobní přítomnosti dětí, a to ve dnech :

9. 4. 2021 od 14,00 – 17,00 hodin

a 10. 4. 2021 od 9,00 – 11,00 hodin.

Žádosti (žádost o zápis dítěte do 1. ročníku a žádost o odklad povinné školní docházky) bude možné letos nově vyplnit přes webový portál www.zapisyonline.cz.

Přesný odkaz bude od 1. 4. 2021 zveřejněn na webových stránkách školy (www.zsebenese.cz). 


 


Rodičům předškolních dětí:

Pro účely distanční výuky předškolních dětí byly vytvořeny nové třídní e-mailové adresy, které budou hlavním komunikačním prostředkem mezi rodiči a paní učitelkou. Prosíme rodiče aby kontrolovali každý týden své e-mailové schránky a zpětnou vazbou potvrzovali, že si e- mail přečetli a s dětmi pracují. Pro děti byly připraveny desky s pracovními listy, které si rodiče mohou vyzvednout v pondělí od 8 -12 hod. v MŠ. Ostatní materiály budou zasílány každé pondělí prostřednictvím e-mailu. Při nejasnostech kontaktujte Vaší paní učitelku telefonicky. 

Třídní emaily:

kotata.dv@seznam.cz

draci.dv@seznam.cz

slunicka.dv@seznam.cz

V případě potřeby můžete stahovat další materiály na stránkách: 

https://www.predskolaci.cz/

https://www.vesela-chaloupka.cz/

https://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy

Děkujeme za spolupráci! Paní učitelky z 2.MŠ.

 

 

 

HARMONOGRAM ZÁJMOVÝCH A DOPLŇUJÍCÍCH AKTIVIT 2020 /2021

LOGOHRÁTKYÚTERÝ, STŘEDA  (Radka Stehlíková)

JÓGOVÉ HRYÚTERÝ  (Olga Kořánová)

ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ –  PONDĚLÍ  (Eva Kovářová)

ANGLICKÝ JAZYKSTŘEDA  (Mgr. Iva Ťupová)

JUDO – PONDĚLÍ  (Felix Čapek)


 


 

Nový školní rok začíná ve středu 1. září 2021. Seznamy s rozdělením dětí do tříd, najdete na vstupních dveřích do MŠ.

Děti si do mateřské školy přinesou:

* Pohodlné oblečení – do třídy i na zahradu

* Náhradní oblečení v šatně (spodní prádlo, tričko, punčocháče apod.) 

* Pláštěnku

* Dívky s dlouhými vlasy hřeben

* Přezůvky s pevnou patou, bílou podrážkou

 (z bezpečnostních důvodů ne pantofle)

* Pyžamo (každý týden čisté)

* Všechny věci je třeba řádně označit, podepsat!!!

* Plyšové a jiné hračky v letošním školním roce z hygienických důvodů nenoste!


GENERÁTOR OZÓNU

Z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí, zakoupila Základní škola pro Mateřské školy čističku vzduchu tzv. Generátor ozónu. Ozón ničí viry, bakterie a jiné patogeny. Čištění tříd probíhá bez přítomnosti dětí, je bez chemických látek a šetrné k přírodě.

[/su_accordion][/su_expand]